Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych to dziedzina, która stale zyskuje na znaczeniu w działalności wielu przedsiębiorców. Coraz częściej na to, w jaki sposób informacje są przetwarzane i zabezpieczane uwagę zwracają nie tylko organy nadzorcze, ale również klienci i partnerzy biznesowi. Dlatego właśnie warto zadbać o właściwą strategię zarządzania danymi osobowymi w firmie.

W ramach tej specjalizacji pomagamy naszym Klientom spełniać wymogi stawiane przez krajowe oraz unijne przepisy. Przygotowujemy i wdrażamy dokumentację zgodną z RODO. Przeprowadzamy audyty i weryfikujemy stosowane już procedury oraz regulaminy i polityki. Szkolimy pracowników i wspieramy w budowaniu kultury organizacyjnej zorientowanej na ochronę prywatności. Dbamy o bezpieczeństwo prawne wewnątrz organizacji oraz w relacjach z kontrahentami. Doradzamy jak poprawnie wdrażać nowe rozwiązania i unikać najczęstszych przypadków naruszeń ochrony danych osobowych.

W przypadku wystąpienia incydentów, wszczęcia kontroli lub postępowania reprezentujemy naszych Klientów przed sądami i organami odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Więcej informacji w zakładce Usługi – Wdrożenie RODO.