Wdrożenie RODO

Przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych wymagają nie tylko przygotowania odpowiedniej dokumentacji, ale również opracowania i wdrożenia właściwych procedur. Wynika to z obowiązku  stosowania takich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych, które zapewnią  ich odpowiednią ochronę.

Właśnie dlatego każdy przedsiębiorca powinien rozważyć przygotowanie wewnętrznych zasad ochrony danych osobowych dostosowanych do realiów branży i prowadzonej działalności, w tym dotyczących wypełniania obowiązków informacyjnych, zarządzania danymi, nadawania upoważnień, reagowania na wykrywane naruszenia, czy realizowania żądań osób, których te dane dotyczą.

Prawnicy JWMS posiadają wieloletnie doświadczenie, podparte dziesiątkami przeprowadzonych wdrożeń i audytów ochrony danych osobowych. Na podstawie projektów zrealizowanych dla podmiotów z różnych branż wypracowaliśmy sprawdzone metody przeprowadzania audytów i wdrażania dokumentacji, które pozwalają osiągnąć kompromis pomiędzy wymaganiami stawianymi przez skomplikowane przepisy, a osiąganiem celów biznesowych naszych Klientów.

W ramach praktyki ochrony danych osobowych oferujemy między innymi:

  • przeprowadzenie wewnętrznego audytu, w ramach którego mapujemy procesy przetwarzania danych w organizacji, identyfikujemy zagrożenia, kontrolujemy poprawność dotychczasowej dokumentacji i sprawdzamy zgodność stosowanych procedur z przepisami,
  • przygotowanie, aktualizacja i negocjowanie umów, regulaminów, instrukcji, polityk prywatności i innych dokumentów stosowanych w relacjach z klientami, pracownikami lub kontrahentami,
  • doradztwo prawne w zakresie prowadzonych lub planowanych działań biznesowych związanych z przetwarzaniem danych osobowych (wprowadzanie nowych usług lub produktów, rozpoczęcie współpracy z zagranicznym kontrahentem, organizowanie akcji marketingowych, zakup baz danych itd.),
  • przygotowanie opinii prawnych na kluczowe tematy związane z ochroną danych osobowych uwzględniających specyfikę i wyzwania konkretnej branży,
  • szkolenia pracowników i kadry zarządzającej z zasad ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie,
  • pomoc w przypadku wykrycia naruszenia ochrony danych osobowych, w tym wsparcie we właściwym zakwalifikowaniu i udokumentowaniu naruszenia, przygotowaniu zgłoszenia do organów nadzorczych, ocenie ryzyka związanego z naruszeniem, sporządzeniu niezbędnych raportów i komunikatów,
  • prowadzenie sporów i negocjacji oraz reprezentację przed sądami i organami w sprawach dotyczących danych osobowych,
  • wsparcie w przygotowaniu do kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz pomoc w trakcie jej trwania.

Zapraszamy do współpracy przedsiębiorców, którzy zamiast analizowania przepisów, chcą skupić się na swoim biznesie, a zadbanie o bezpieczeństwo prawne wolą powierzyć profesjonalistom.