Index

Ochrona sygnalistów – nowe obowiązki dla pracodawców

W dniu 14 czerwca 2024 roku Sejm przyjął ostateczną wersję ustawy o ochronie sygnalistów, która wdraża do polskiego systemu prawnego Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenie prawa Unii 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku. Przepisy wejdą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy, z wyjątkiem tych dotyczących zgłoszeń zewnętrznych, dla których przewidziano dłuższy okres - 6 miesięcy. Kogo dotyczą nowe przepisy? Ustawa nakłada obowiązek wdrożenia procedury wewnętrznych zgłoszeń na podmioty, na rzecz których pracę zarobkową wykonuje co najmniej 50 pracowników według stanu na dzień 1 stycznia lub 1 lipca danego...

Czytaj dalej...

PREMIA FREKWENCYJNA – JAK WPROWADZIĆ JĄ W FIRMIE?

Wielu pracodawców zastanawia się nad wprowadzeniem systemów motywacyjnych dla pracowników. Jednym z nich może być premia frekwencyjna, która działać ma jako dodatkowe wynagrodzenie za nieunikanie pracy. W artykule opisujemy, jak działa taka premia, w jaki sposób można ją wprowadzić oraz jakie są najpopularniejsze jej formy. Premia frekwencyjna – charakterystyka „Premia frekwencyjna” nie jest zdefiniowana w przepisach. Pojęcie to, wraz z praktyką jej wypłacania, zostały wypracowane przez praktykę. Premia stanowi dodatek do wynagrodzenia za sumienne stawiennictwo w pracy. Zasady jej naliczania i wypłacania pracodawca może ustalić w wewnętrznych regulacjach firmy. Nie oznacza to jednak, że pracodawca posiada pełną swobodę w kształtowaniu...

Czytaj dalej...

CZŁONEK WSPÓLNOTY NIE PŁACI OPŁAT. W JAKI SPOSÓB WSPÓLNOTA MOŻE DOCHODZIĆ ZAPŁATY?

Wspólnota mieszkaniowa stoi przed wieloma wyzwaniami zarządzania wspólnym majątkiem. Tymczasem coraz częściej zdarza się, że właściciele lokali mieszkalnych nie wywiązują się z obowiązku utrzymania lokalu i nieruchomości wspólnej w należytym stanie i nie regulują w terminie należnych wspólnocie mieszkaniowej opłat. Może to wynikać z trudności finansowych, niezrozumienia obowiązków wynikających z przynależności do wspólnoty, a czasem z zaniedbania lub wyrachowanej decyzji o unikaniu płatności. Takie zachowanie może prowadzić do poważnych konsekwencji nie tylko dla danego właściciela, ale także dla całej wspólnoty, ponieważ brak środków finansowych może uniemożliwić realizację niezbędnych prac i utrzymanie nieruchomości w dobrym stanie. Zaległości stają się problemem dla...

Czytaj dalej...

DLACZEGO WARTO ZASTRZEC ZNAK TOWAROWY?

Ekspozycja marki powinna stanowić istotny aspekt rozwoju każdej firmy. Jednym z najbardziej oczywistych działań w tym zakresie jest sformalizowana ochrona logo, nazwy firmy, sloganów i podobnych elementów. Z pomocą w tym zakresie przychodzą znaki towarowe, które powinny być kluczowym elementem strategii marketingowej. Są one nie tylko symbolem rozpoznawczym, ale także gwarantem jakości i pochodzenia produktu. Oto kilka powodów, dla których warto zastrzec znak towarowy. Co to jest znak towarowy? Znak towarowy to symbol np. graficzny, słowny lub dźwiękowy, który służy do identyfikacji produktów lub usług danej firmy oraz odróżnienia ich od produktów lub usług innych firm na rynku. Jest to...

Czytaj dalej...

SUKCESJA – DROGA DO SUKCESU?

O ile wprowadzenie przepisów o zarządzeniu sukcesyjnym i wprowadzenie fundacji rodzinnej stanowiło pewien postęp, to niestety w dalszym ciągu najtrudniejsze przykłady dotyczą sytuacji, gdy z prawem spadkowym przecinają się inne dziedziny prawa – w szczególności prawo spółek, którego regulacje dotyczące np. dziedziczenia udziałów są bardzo skąpe. Dlatego tak istotne jest w pierwszej kolejności posłużenie się niby najprostszym, ale i tak przez wielu pomijanym rozwiązaniem, jakim jest dobrze napisany testament. Zapis windykacyjny w testamencie Przedstawmy to na przykładzie, aby dodatkowo tego zagadnienia nie komplikować. Przyjmijmy, że mamy do czynienia z dwójką małżonków, którzy niezależnie od siebie zarabiają. Jedno z nich prowadzi...

Czytaj dalej...

WDROŻENIE RODO W BIZNESIE

Pierwszym krokiem do wdrożenia regulacji z zakresu ochrony danych w jakimkolwiek przedsiębiorstwie jest ustalenie, jakie dane osobowe są w niej przetwarzane w codziennej działalności. Mogą to być dane takie jak numer PESEL czy imienny adres e-mail, jak również bardziej złożone, jak linie papilarne, zawartość służbowej skrzynki pocztowej czy też ewidencja wejść i wyjść z systemu kontroli czasu pracy. Mogą też należeć do różnych kategorii osób – pracowników firmy, klientów, odbiorców newslettera czy dostawców.  RODO – czym jest? Następnie należy zastanowić się, co z tymi danymi robimy, tj. jakie procesy związane z przetwarzaniem tych danych zachodzą w firmie. Wystawianie faktur dostawcom? Prowadzenie dokumentacji...

Czytaj dalej...

PROBLEMY Z POUFNOŚCIĄ W FIRMACH I KRADZIEŻĄ KNOW-HOW

W dzisiejszym świecie, gdzie konkurencja jest coraz większa, a rynek coraz bardziej wymagający, poufność informacji i ochrona know-how stanowią kluczowe czynniki sukcesu dla wielu firm. Jednak nie zawsze są one odpowiednio chronione i szanowane, co może prowadzić do poważnych strat finansowych, utraty przewagi konkurencyjnej, a nawet zagrożenia bezpieczeństwa. Czym jest know-how i dlaczego jest tak ważny?  Know-how to zbiór wiedzy, umiejętności, doświadczeń i informacji, które dają firmie przewagę nad konkurentami i pozwalają jej tworzyć innowacyjne produkty lub usługi. Know-how może dotyczyć zarówno aspektów technicznych, jak i organizacyjnych, marketingowych czy prawnych działalności. Bez odpowiedniego zabezpieczenia prawnego know-how jest trudne do skatalogowania...

Czytaj dalej...

TERMINY W KRS

Jedne z częstszych błędów związanych z prawną stroną prowadzenia biznesu w formie spółki związane są z zaniedbaniem obowiązków dotyczących składania różnego rodzaju dokumentów do sądu rejestrowego. Właściwe terminy Najważniejsze terminy związane ze składaniem dokumentów do sądu rejestrowego są następujące: termin na złożenie sprawozdania finansowego do sądu rejestrowego to 15 dni po tym, jak zostanie ono zatwierdzone – w tym samym terminie złożone ma być sprawozdanie z działalności spółki (jeżeli spółka je składa) oraz uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania i o podziale zysku lub pokryciu straty, termin na złożenie wniosku o wpis spółki do KRS lub wpis zmiany umowy spółki do KRS...

Czytaj dalej...

ZNIESŁAWIENIE W INTERNECIE

Zniesławienie przedsiębiorców w Internecie jest poważnym problemem, który ma negatywne konsekwencje dla ich reputacji, wiarygodności i zysków. Zniesławienie polega na rozpowszechnianiu fałszywych lub krzywdzących informacji o osobie lub firmie, które naruszają jej dobre imię lub interesy. Może być dokonane przez różne podmioty, takie jak byli pracownicy, konkurenci, niezadowoleni klienci czy tzw. internetowe trolle. W Internecie zniesławienie może przybierać różne formy, np. negatywne opinie, fałszywe oskarżenia, pomówienia, hejt czy trolling. Zniesławienie w sieci – konsekwencje Zniesławienie przedsiębiorców w Internecie jest szczególnie niebezpieczne, ponieważ może dotrzeć do szerokiego grona odbiorców i być trudne do usunięcia lub sprostowania. Dodatkowo może wpłynąć na postrzeganie...

Czytaj dalej...

DOCZEKALIŚMY SIĘ NARESZCIE REGULACJI PRACY ZDALNEJ W KODEKSIE PRACY. NOWELIZACJA POWINNA BYĆ PRZYJĘTA JUŻ TEJ JESIENI.

Głównym skutkiem nowego prawa dla pracodawców jest obowiązek wprowadzenia regulaminu pracy zdalnej. Regulamin pracy zdalnej warto zacząć przygotowywać już teraz, nie czekając aż stanie się to obowiązkowe. Jest on bowiem bardzo przydatny dla pracodawcy, chroniąc go przed ryzykiem wynikającym z pracy zdalnej. Regulamin powinien określać m.in. grupę lub grupy pracowników, którzy mogą być objęci pracą zdalną. Tu należy zastanowić się nad ew. kryterium doboru pracowników, którzy mogą pracować zdalnie. Kryterium to nie może być dyskryminacyjne. Przykładowo, w naszej ocenie nie wolno stosować kryterium stażu pracy, albo kryterium sprawowania opieki nad małym dzieckiem. Obydwa stanowią bowiem pośrednią dyskryminację ze względu na...

Czytaj dalej...