EN


Podatki

Obecnie kwestie stricte prawne niezmiernie często krzyżują się z problemami podatkowymi. Niejednokrotnie nie jest możliwe udzielenie kompleksowej porady prawnej bez uwzględnienia aspektu podatkowego.

Mamy świadomość, że potencjalne konsekwencje wynikające z regulacji podatkowych mogą stanowić zagrożenie nawet dla istnienia dobrze prosperującego podmiotu. Ryzyko z nimi związane może w wielu przypadkach mieć decydujące znaczenie w związku z m.in. tworzeniem struktur kapitałowych lub zawieraniem umów.

Z tego względu, zawsze przedstawiając Klientowi poradę, staramy się wziąć pod uwagę ewentualne skutki podatkowe zamierzonych przez niego czynności, a w szczególności przedstawić kompleksowe rozwiązanie pozwalające na jak najkorzystniejsze ukształtowanie planowanych działań.

Naszym podstawowym celem jest, aby Klient miał jasność odnośnie tego, czego może spodziewać się również ze strony organów podatkowych.

Działamy więc tak aby przede wszystkim  zapobiegać, a nie leczyć – choć oczywiście udzielamy również wsparcia podatnikom, wobec których toczą się już postępowania przed organami podatkowymi lub sądami administracyjnymi. W każdym przypadku uwzględniamy również biznesowy kontekst sprawy, która została nam powierzona.

Nasza praktyka obejmuje całość systemu podatkowego, a w szczególności podatki dochodowe, podatek od towarów i usług, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od nieruchomości. Udzielamy naszym klientom wsparcia również w sprawach niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, np. w zakresie podatku od spadków i darowizn.

W ramach praktyki prawa podatkowego  m.in.:

  • prowadzimy bieżące doradztwo podatkowe w zakresie działalności gospodarczej Klienta,
  • dokonujemy analizy umów gospodarczych z punktu widzenia podatkowego (zarówno w ramach przygotowania projektu umowy, jak i opiniowania projektu przedstawionego przez Klienta) – w tym w szczególności z uwzględnieniem międzynarodowych regulacji podatkowych istotnych w przypadku umów transgranicznych,

  • analizujemy skutki podatkowe innych transakcji, tj. w szczególności przekształceń, fuzji i przejęć, powstawania oraz  likwidacji spółek,
  • przedstawiamy rozwiązania związane z planowaniem podatkowym,

  • opracowujemy analizy oraz opinie prawno-podatkowe odnośnie wskazanych przez Klienta kwestii,
  • prowadzimy postępowania związane z uzyskaniem wiążących interpretacji podatkowych Ministerstwa Finansów,

  • prowadzimy audyty/przeglądy prawno-podatkowe,
  • reprezentujemy Klientów podczas postępowań przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi, w tym także podczas kontroli podatkowych oraz czynności sprawdzających.