Podatki

Udzielenie porady prawnej wymaga bardzo często analizy kwestii podatkowych.

Weryfikacja przepisów podatkowych potrzebna jest w szczególności przy tworzeniu struktur kapitałowych lub projektowaniu umów. Naszym podstawowym celem jest, aby Klient rozumiał, czego może spodziewać się również ze strony organów podatkowych.

Działamy więc tak, aby przede wszystkim zapobiegać, a nie leczyć. Identyfikujemy obszary ryzyka i wskazujemy rozwiązania, które pomagają go uniknąć lub je zminimalizować. W każdym przypadku uwzględniamy również biznesowy kontekst sprawy, która została nam powierzona.

Doradzamy w szczególności w zakresie podatków dochodowych, podatku od towarów i usług, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od nieruchomości, a także podatku od spadków i darowizn (m.in. w ramach planowania spadkowego i usług dotyczących sukcesji przedsiębiorstwa).

W ramach praktyki prawa podatkowego m.in.:

  • prowadzimy bieżące doradztwo podatkowe w zakresie działalności gospodarczej Klienta,
  • dokonujemy analizy umów gospodarczych z punktu widzenia podatkowego (zarówno w ramach przygotowania umowy, jak i opiniowania projektu przedstawionego przez Klienta) – w tym z uwzględnieniem międzynarodowych regulacji podatkowych istotnych w przypadku umów transgranicznych,
  • analizujemy skutki podatkowe innych transakcji, tj. w szczególności przekształceń, fuzji i przejęć, powstawania oraz likwidacji spółek,
  • opracowujemy analizy oraz opinie prawno-podatkowe,
  • prowadzimy postępowania związane z uzyskaniem interpretacji podatkowych.