Tomasz Srogosz

prof. nadzw. dr hab.

Bio

Doktor habilitowany nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (praca magisterska napisana w Katedrze Prawa Karnego). Profesor nadzwyczajny na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Był członkiem Rady Naukowej Ośrodka Badawczego Adwokatury przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, w ramach której organizował konferencje na temat reformy prawa karnego. Był wykładowcą w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Zdał egzamin oficerski w Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej (specjalność dochodzeniowo-śledcza). Ekspert Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. Doktorat napisał o międzynarodowej przestępczości narkotykowej.

Posiada duże i wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych, w tym z zakresu przestępczości narkotykowej i farmaceutycznej. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa karnego (w tym przestępczości międzynarodowej i zorganizowanej) oraz ochrony praw człowieka. Autor Komentarza do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (1 wyd. CH Beck 2006, 2 wyd. CH Beck 2008, Legalis), wykorzystywanego przez sądy orzekające w sprawach karnych, a w tym Sąd Najwyższy i sądy apelacyjne.

Wybrane publikacje:

1. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz, wyd. 1, CH Beck 2006.

2. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz, wyd. 2, CH Beck 2008 (wydanie opublikowane w Systemie Informacji Prawnej Legalis).

3. J. Barcik, T. Srogosz, Prawo dostępu do adwokata w Polsce w świetle dyrektywy 2013/48/UE, „Palestra”, 2015, nr 7-8, s. 243-254.

4. Status prawny nieoznakowanych żołnierzy w wojnie hybrydowej, „Sprawy Międzynarodowe”, 2015, nr 4, s. 79-92.

5. Prawo międzynarodowe i unijne wobec nielegalnego obrotu narkotykami, Częstochowa 2016.

6. Prawo osoby z niepełnosprawnością do życia rodzinnego w świetle standardów międzynarodowych (z uwzględnieniem prawa polskiego), „Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego”, 2016, vol. 7.

7. J. Barcik, T. Srogosz. Prawo międzynarodowe publiczne, wyd. 3, CH Beck 2017.

Specjalizacje

prawo karne
proces karny
prawo farmaceutyczne
prawo wojskowe
prawa człowieka
prawo międzynarodowe

Języki obce

angielski,
rosyjski

Członkostwo

Krakowska Izba Adwokacka,
Stowarzyszenie Prawa Międzynarodowego – Grupa
Polska