dr hab. Tomasz Srogosz

doktor habilitowany, prof. KAAFM

Bio

Ekspert prawa żywnościowego i prawa rolnego

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Był członkiem Rady Naukowej Ośrodka Badawczego Adwokatury przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Był wykładowcą w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Był ekspertem Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. Członek Komisji Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (Oddział w Krakowie). Członek Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (Grupa Polska) oraz Polskiego Stowarzyszenia Prawników Agrarystów. Ekspert Biura Współpracy Międzynarodowej Inspekcji Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (Komitet ds. Ogólnych Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO). Członek Rady Naukowej FoodRentgen. Autor publikacji z zakresu przeciwdziałania narkomanii, prawa żywnościowego i prawa rolnego. Uczestnik krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych dotyczących prawa żywnościowego i rolnego.

Monografie z zakresu prawa żywnościowego i rolnego:

Wybrane publikacje:

Tomasz Srogosz, Międzynarodowe prawo żywnościowe, CH Beck 2020.

Tomasz Srogosz, Globalne zarządzanie bezpieczeństwem żywności. Aspekty prawne, CH Beck 2022.

Komentarz:

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz (1 wyd. CH Beck 2006, 2 wyd. CH Beck 2008, Legalis)

Podręcznik:

Jacek Barcik, Tomasz Srogosz, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2019, CH Beck (Studia Prawnicze), wyd. 4 uzupełnione.

Wybrane artykuły z zakresu prawa żywnościowego i rolnego:

Tomasz Srogosz, Do We Need a Global Food Law?, European Food and Feed Law Review, 2023, vol. 18, z. 3.

Tomasz Srogosz, Prawo do żywności z perspektywy Pierwszych Narodów, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 2022, vol. 14, z. 1.

Tomasz Srogosz, Starvation as an International Crime, [w:] State’s responsibility for international crimes : reflections upon the Rosenburg exhibition, red. M. Bainczyk, A. Kubiak-Cyrul, Franz Steiner Verlag 2021 (tłum. Pol. Tomasz Srogosz, Głodzenie jako zbrodnia międzynarodowa, (w:)  Odpowiedzialność państwa za zbrodnie międzynarodowe. Refleksje wokół wystawy „Rosenburg”, red. M. Bainczyk, A. Kubiak-Cyrul, Poznań 2021, Prace Instytutu Zachodniego, nr 98.

Karolina Pruchniewicz, Tomasz Srogosz, Od prawa do żywności do suwerenności żywnościowej: teoretycznoprawne i organizacyjne aspekty lokalnych systemów żywnościowych, Studia Prawno-Ekonomiczne, 2021, t. 118.

Karolina Pruchniewicz, Tomasz Srogosz, The Codex Alimentarius Standards Decision-making: Some Critical Remarks on an Ongoing Discussion, European Food & Feed Law Review 2020, vol. 15, z. 6.

Tomasz Srogosz, Systemy żywnościowe w kontekście Zrównoważonych Celów Rozwoju – kilka uwag w czasie pandemii, Przegląd Prawa Publicznego, 2020, nr 6.

Tomasz Srogosz, Prawo do (odpowiedniej) żywności w prawie międzynarodowym publicznym, [w:] I. Kraśnicka (ed.), Prawo międzynarodowe. Teoria i praktyka, Warszawa 2020.

Specjalizacje

prawo żywnościowe
prawo rolne
przeciwdziałanie narkomanii

Języki obce

angielski
włoski

Członkostwo

Komisja Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (Oddział w Krakowie)
Stowarzyszenie Prawa Międzynarodowego (Grupa Polska)
Polskie Stowarzyszenie Prawników Agrarystów
Rada Naukowa FoodRentgen