dr hab. Tomasz Srogosz

doktor habilitowany, prof. KAAFM

Bio

Expert in food law and agricultural law

Post-doctoral degree in legal sciences, professor at the Faculty of Law, Administration and International Relations of Andrzej Frycz Modrzewski Krakow  University . He was a member of the Scientific Council of the Bar Research Center at the Supreme Bar Council. He was a lecturer at the National School of Judiciary and Public Prosecution. He was an expert of the Sejm Analysis Office. Member of the the Committee on Legal Sciences of the Polish Academy of Sciences (Branch in Krakow). Member of the the Association of International Law (Polish Group) and the Polish Association of Agrarian Lawyers. Expert of the Office of International Cooperation of the Trade Inspection of Agricultural and Food Products (Committee for General Affairs of the FAO/WHO Codex Alimentarius Commission). Member of the Scientific Council of FoodRentgen. Author of publications on counteracting drug addiction, food law and agricultural law. Participant of national and international scientific conferences on food and agricultural law.

Monografie z zakresu prawa żywnościowego i rolnego:

Wybrane publikacje:

Tomasz Srogosz, Globalne zarządzanie bezpieczeństwem żywności. Aspekty prawne, CH Beck 2022.

Tomasz Srogosz, Międzynarodowe prawo żywnościowe, CH Beck 2020.

Komentarz:

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz (1 wyd. CH Beck 2006, 2 wyd. CH Beck 2008, Legalis)

Podręcznik:

Jacek Barcik, Tomasz Srogosz, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2019, CH Beck (Studia Prawnicze), wyd. 4 uzupełnione.

Wybrane artykuły z zakresu prawa żywnościowego i rolnego:

Tomasz Srogosz, Skutek standardów Codex Alimentarius w krajowych porządkach prawnych w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej na przykładzie Polski i Słowacji, „Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały” 2024, nr 1.

Tomasz Srogosz, Tytuły ludów tubylczych do ziem (terytoriów) w prawie międzynarodowym i krajowych porządkach prawnych, Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego, 2023, vol. XXI

Tomasz Srogosz, Rolnictwo rodzinne w prawie międzynarodowym, Przegląd Prawa Rolnego, 2024, nr 1(34).

Tomasz Srogosz, Do We Need a Global Food Law?, European Food and Feed Law Review, 2023, vol. 18, z. 3.

Tomasz Srogosz, Prawo do żywności z perspektywy Pierwszych Narodów, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 2022, vol. 14, z. 1.

Tomasz Srogosz, Starvation as an International Crime, [w:] State’s responsibility for international crimes : reflections upon the Rosenburg exhibition, red. M. Bainczyk, A. Kubiak-Cyrul, Franz Steiner Verlag 2021 (tłum. Pol. Tomasz Srogosz, Głodzenie jako zbrodnia międzynarodowa, (w:)  Odpowiedzialność państwa za zbrodnie międzynarodowe. Refleksje wokół wystawy „Rosenburg”, red. M. Bainczyk, A. Kubiak-Cyrul, Poznań 2021, Prace Instytutu Zachodniego, nr 98.

Karolina Pruchniewicz, Tomasz Srogosz, Od prawa do żywności do suwerenności żywnościowej: teoretycznoprawne i organizacyjne aspekty lokalnych systemów żywnościowych, Studia Prawno-Ekonomiczne, 2021, t. 118.

Karolina Pruchniewicz, Tomasz Srogosz, The Codex Alimentarius Standards Decision-making: Some Critical Remarks on an Ongoing Discussion, European Food & Feed Law Review 2020, vol. 15, z. 6.

Tomasz Srogosz, Systemy żywnościowe w kontekście Zrównoważonych Celów Rozwoju – kilka uwag w czasie pandemii, Przegląd Prawa Publicznego, 2020, nr 6.

Tomasz Srogosz, Prawo do (odpowiedniej) żywności w prawie międzynarodowym publicznym, [w:] I. Kraśnicka (ed.), Prawo międzynarodowe. Teoria i praktyka, Warszawa 2020.

Specjalizacje

prawo żywnościowe
prawo rolne
przeciwdziałanie narkomanii

Języki obce

angielski
włoski

Członkostwo

Komisja Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (Oddział w Krakowie)
Stowarzyszenie Prawa Międzynarodowego (Grupa Polska)
Polskie Stowarzyszenie Prawników Agrarystów
Rada Naukowa FoodRentgen