Index

TERMINY W KRS

Jedne z częstszych błędów związanych z prawną stroną prowadzenia biznesu w formie spółki związane są z zaniedbaniem obowiązków dotyczących składania różnego rodzaju dokumentów do sądu rejestrowego. Właściwe terminy Najważniejsze terminy związane ze składaniem dokumentów do sądu rejestrowego są następujące: termin na złożenie sprawozdania finansowego do sądu rejestrowego to 15 dni po tym, jak zostanie ono zatwierdzone – w tym samym terminie złożone ma być sprawozdanie z działalności spółki (jeżeli spółka je składa) oraz uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania i o podziale zysku lub pokryciu straty, termin na złożenie wniosku o wpis spółki do KRS lub wpis zmiany umowy spółki do KRS...

Czytaj dalej...