Własność intelektualna

Utwory i twórcy słusznie kojarzą się z branżą kreatywną (jak np. reklama), ale utworem jest też często kod źródłowy programu komputerowego, albo kształt mebla.

Kancelaria JWMS zapewnia obsługę w każdym przypadku opisanym powyżej, a także w wielu innych.

Ochrona praw autorskich istnieje z mocy samego prawa. Przenoszenie praw autorskich między twórcami a ich klientami, a także między dowolnymi podmiotami, może wymagać jednak pomocy wyspecjalizowanego prawnika.

W ramach praktyki własności intelektualnej:

  • tworzymy i negocjujemy umowy biznesowe (między naszymi Klientami i ich kontrahentami);
  • tworzymy i negocjujemy umowy o pracę i cywilnoprawne (w tym B2B), zapewniające naszym Klientom nabycie praw własności intelektualnej od własnego personelu;
  • reprezentujemy Klientów w sprawach z zakresu własności intelektualnej zarówno przed sądami, jak i przed organami administracji publicznej;
  • wspieramy inwestorów przy audytach podmiotów, w które planują zainwestować (badamy w szczególności, czy dany podmiot zapewnił nabycie kluczowych praw własności intelektualnej);
  • przygotowujemy spółki (w tym start-upy) do audytów przeprowadzanych przez inwestorów.