Nieruchomości

Rynek nieruchomości od zawsze stanowi jedną z kluczowych gałęzi biznesu w gospodarce rynkowej. Widzimy to w naszej praktyce. Dlatego prowadzimy obsługę prawną na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego. Od audytu stanu prawnego nieruchomości po przystąpienie do użytkowania. Od rozpoczęcia inwestycji po jej komercjalizację.

Nasi specjaliści zdobywali doświadczenie świadcząc obsługę prawną dla znaczących deweloperów oraz innych podmiotów z rynku nieruchomości i inwestycji budowlanych. Doświadczenie to wykorzystujemy w obsłudze transakcji oraz w reprezentowaniu naszych Klientów przed sądami.

W ramach praktyki prawa nieruchomości i inwestycji budowlanych m.in.:

  • przeprowadzamy audyty prawne nieruchomości,
  • zapewniamy kompleksową obsługę transakcji mających za przedmiot nieruchomości (m.in. przygotowujemy i negocjujemy umowy sprzedaży nieruchomości, jak również umowy najmu i dzierżawy),
  • prowadzimy kompleksową obsługę prawną procesu inwestycyjnego, w tym w szczególności: zapewniamy obsługę prawną w zakresie finansowania inwestycji oraz zabezpieczania transakcji, przygotowujemy i negocjujemy umowy związane z prowadzeniem procesu budowlanego, zapewniamy obsługę prawną procesu sprzedaży lub komercjalizacji inwestycji,
  • reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych związanych z nieruchomościami (takimi jak procesy odszkodowawcze, postępowania dotyczące zniesienia współwłasności lub zasiedzenia, sprawy o ustanowienie służebności).