Spory korporacyjne

Spółek nie tworzy się po to, by prowadzić w nich spory. Niekiedy jednak konfliktu nie da się uniknąć. W JWMS pomagamy naszym Klientom zarówno na przedpolu sporu korporacyjnego (podejmując działania ograniczające ryzyko konfliktu oraz optymalizujące pozycję wyjściową w razie wszczęcia sporu), jak i w jego trakcie (reprezentując naszych Klientów w negocjacjach i postępowaniach sądowych).

Prawnicy JWMS zdobywali doświadczenie przy różnorodnych sporach korporacyjnych – od prostych spraw dotyczących zakazu konkurencji członka zarządu, po skomplikowane, wielowątkowe postępowania o rozwiązanie spółki wszczynane przez tzw. „więźniów korporacyjnych”. Dzięki połączeniu kompetencji naszych prawników procesowych i korporacyjnych zapewniamy kompleksową obsługę prawną sporów korporacyjnych na unikalnie wysokim poziomie.

W ramach praktyki sporów korporacyjnych:

  • prowadzimy w imieniu naszych Klientów negocjacje w sytuacjach spornych (zarówno z perspektywy wspólników większościowych, jak i z perspektywy wspólników mniejszościowych lub samej spółki);
  • doradzamy, jak również reprezentujemy, w sprawach wymagających interwencji sądu (np. zaskarżanie uchwał walnych zgromadzeń w drodze powództwa o stwierdzenie nieważności lub powództwa o uchylenie uchwały);
  • reprezentujemy wspólników oraz członków organów spółek w sporach związanych z ich funkcjami (np. w sporach dotyczących odpowiedzialności wobec spółki lub odpowiedzialności za długi spółki);
  • wspieramy naszych Klientów w egzekwowaniu ich praw wynikających z uczestnictwa w spółce.