Rejestracja znaków towarowych

Każdy przedsiębiorca wie, że aby wyróżnić się na tle konkurencji należy możliwie szybko przyciągnąć uwagę klienta i zapisać się w jego pamięci. Ten cel pozwala osiągnąć dobrze wypromowana, widoczna i rozpoznawalna marka. Pomagamy naszym Klientom opracować strategię ochrony wizerunku firmy i zapewnić bezpieczeństwo prawne kluczowych elementów brandu.

W ramach praktyki ochrony własności przemysłowej oferujemy między innymi:

 • weryfikację możliwości zastrzeżenia konkretnego oznaczenia jako znaku towarowego (w tym sprawdzenie zdolności rejestracyjnej: nowej nazwy, logo, produktów, usług, sloganów, grafik, symboli i innych składników identyfikacji przedsiębiorstwa),
 • doradztwo co do zakresu, kosztów i terytorium rejestracji znaku towarowego,
 • badanie dostępności znaku polegające na weryfikacji czy w bazach urzędów patentowych występują konkurencyjne oznaczenia, które mógłby zostać uznane za identyczne lub podobne do rejestrowanego znaku,
 • przygotowanie i złożenie wniosku o rejestrację znaku towarowego do właściwego urzędu patentowego, w tym w Polsce, Unii Europejskiej lub jakimkolwiek kraju na świecie,
 • reprezentację przed Urzędem Patentowym RP (UPRP), Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO),
 • przygotowanie i złożenie sprzeciwu do rejestracji konkurencyjnego znaku towarowego oraz wniosku o unieważnienie znaku towarowego,
 • przygotowywanie, weryfikowanie i negocjowanie umów związanych ze znakami towarowymi, w tym umów o przeniesienie praw autorskich oraz umów licencyjnych,
 • weryfikację statusu prawnego znaku towarowego (np. w przypadku przygotowania do nabycia lub sprzedaży znaku),
 • prowadzenie sporów i negocjacji oraz reprezentację przed sądami i organami w sprawach dotyczących znaków towarowych, w tym w postępowaniach cywilnych, karnych i administracyjnych,
 • egzekwowanie naruszeń praw ochronnych do zarejestrowanych znaków towarowych,
 • przeprowadzenie due diligence marki w przypadku zainteresowania brandem inwestorów prywatnych lub instytucjonalnych,
 • wsparcie w budowaniu sieci franczyzowej, w tym przygotowanie odpowiednich umów i regulaminów z franczyzobiorcami dotyczących właściwego korzystania ze znaków towarowych,
 • bieżący monitoring portfela zarejestrowanych znaków towarowych lub znaków konkurencji.

Zapraszamy do kontaktu wszystkie osoby zainteresowane budowaniem profesjonalnego wizerunku, właściwym zabezpieczeniem praw do marki oraz zapewnieniem bezpieczeństwa i stabilności prowadzonej działalności.