Spory z zakresu własności przemysłowej 

W nowoczesnym świecie wzory przemysłowe (jak produkt wygląda), wzory użytkowe (jak działa) oraz patenty (gdy jest wynalazkiem) są niezwykle ważnymi składnikami majątku przedsiębiorstw.

Nie da się ich chronić wysokim płotem, czy strażnikami przy wejściu. Własność przemysłowa jest chroniona tylko przez prawo.

Kancelaria JWMS pomaga Klientom w uzyskaniu takiej ochrony (np. przez rejestrację wzorów we właściwych instytucjach) oraz w jej egzekwowaniu (w urzędach, sądach i u komorników sądowych).

Zespół JWMS ma bogate doświadczenie w sporach dotyczących prawnej ochrony produktów. Zdobyliśmy je obsługując Klientów w całej Polsce oraz poza jej granicami.

W ramach praktyki prawa własności przemysłowej:

  • rejestrujemy wzory przemysłowe w Urzędzie Patentowym RP (na Polskę) oraz w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej – EUIPO (na całą UE),
  • unieważniamy wzory przemysłowe w Urzędzie Patentowym RP (na Polskę) oraz w EUIPO (na całą UE);
  • uzyskujemy dla Klientów zabezpieczenia roszczeń zakazowych (jak np. zakaz sprzedaży określonych produktów) i asystujemy w ich wykonaniu, a także zwalczamy takie zabezpieczenia wydane przeciwko naszym Klientom,
  • reprezentujemy Klientów przed Urzędem Patentowym RP, EUIPO, sądami własności intelektualnej i sądami administracyjnymi,
  • reprezentujemy Klientów w sprawach karnych związanych z własnością przemysłową przed prokuraturą i sądami karnymi.