Obsługa start-upów

Wspieramy przedsiębiorców na wszystkich etapach działalności – od pierwszych koncepcji aż do wprowadzenia gotowego produktu na rynek. Dostarczamy wsparcie prawne w całym cyklu życia start-upu. Doradzamy naszym Klientom niezależnie od ich aktualnego etapu rozwoju – od fazy koncepcyjnej (pre-seed), zalążkowej (seed), przez etap wczesnego wzrostu (early stage), skalowania (growth), ekspansji (expansion), aż do osiągnięcia dojrzałości przedsiębiorstwa i fazy wyjścia (exit).

Włączenie prawnika w walidację pomysłu, testowanie prototypów rozwiązań, weryfikację MVP, czy analizę modelu biznesowego, daje możliwość wprowadzenia zmian pozwalających na ulepszenie produktu, a niekiedy na oszczędzenie czasu i pieniędzy związanych z zaangażowaniem w projekt, który w praktyce mogłyby okazać się nieopłacalny lub niemożliwy do zrealizowania.

Nasze najważniejsze zadanie to ostrzeganie przed możliwymi zagrożeniami prawnymi oraz rozpoznanie obszarów niepewności i minimalizacja podejmowanego ryzyka.

W ramach obsługi start-upów między innymi:

 • pomagamy w wyborze odpowiedniej formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej (wskazując na ich wady i zalety) oraz formalizacji dalszych działań (przez jak najkorzystniejsze dostosowanie modelu biznesowego do obowiązujących przepisów),
 • przygotowujemy Founders’ Agreement i inne dokumenty regulujące relacje w zespole założycielskim,
 • pomagamy zbudować stabilny zespół (zapewniając wsparcie w procesie rekrutacji personelu, projektowaniu struktury organizacyjnej, czy uregulowaniu współpracy z obcokrajowcami),
 • wspieramy od strony prawnej zarządzanie talentami i konfliktami w start-upie,
 • sporządzamy umowy ze współpracownikami i kontrahentami (w szczególności na początkowym etapie działalności, kiedy bardzo ważne jest przygotowanie prawidłowych umów z osobami zaangażowanymi w projekt, w tym z programistami, grafikami, czy marketingowcami, tak żeby nie mieć problemów z prawami własności intelektualnej do projektu czy odchodzącymi członkami zespołu),
 • zapewniamy bezpieczeństwo prawne w relacjach z osobami i instytucjami finansującymi działania start-upu (takimi jak aniołowie biznesu, fundusze venture capital, akceleratory przedsiębiorczości, platformy crowdfundingowe i inne),
 • przeprowadzamy due diligence start-upu, pomagamy przygotować się do inwestycji oraz weryfikujemy i negocjujemy umowy inwestycyjne,
 • przygotowujemy wymagane prawem polityki i regulaminy dla użytkowników oraz klientów produktów i usług oferowanych przez start-upy (w tym dokumenty prawne zabezpieczające działanie aplikacji, programów, serwisów internetowych, platform społecznościowych i wszelkich, innych, innowacyjnych rozwiązań),
 • pomagamy spełniać wymogi stawiane przez prawo konkurencji i konsumentów, przepisy dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną, ochrony danych osobowych (RODO), czy przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML),
 • sporządzamy, weryfikujemy i negocjujemy umowy zawierane z klientami i kontrahentami,
 • dostarczamy know-how w zakresie prawnego zarządzania własnością intelektualną w strat-upie, ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, walki z nieuczciwą konkurencją, ograniczenia odpowiedzialności założycieli start-upu, czy prowadzenia bezpiecznego pod kątem prawnym marketingu.

Współpraca ze start-upami jest ciekawa z wielu względów. My najbardziej lubimy obserwować rozwój marek tworzonych przez naszych Klientów oraz ich późniejsze umacnianie pozycji na rynku.