Obsługa inwestorów zagranicznych

Wielu zagranicznych przedsiębiorców decyduje się na ulokowanie części swojej działalności w Polsce – zarówno w celu świadczenia tu swoich usług lub sprzedaży produktów, jak i po to, by tworzyć m.in. centra kompetencyjne lub zaplecze dla swojej działalności w innych krajach.

W szczególności jest to częste wśród firm z branży IT, rekrutujących w Polsce specjalistów.

JWMS wspiera takich przedsiębiorców na kolejnych etapach rozwoju biznesu w Polsce – od doboru formy prowadzenia działalności, przez stworzenie dokumentacji potrzebnej do zatrudnienia pracowników, po bieżącą obsługę prawną.

Nasza wiedza z zakresu prawa spółek i międzynarodowego prawa podatkowego pozwala wskazać optymalna formę stworzenia biznesu w Polsce. Doświadczenie w prawie własności intelektualnej (ze szczególnym uwzględnieniem tematyki IT) i prawie pracy pozwala nam kompleksowo zabezpieczyć Klientów poprzez stworzenie odpowiednich dokumentów.

Wspieramy także działające w Polsce firmy międzynarodowe w zakresie regulacji dotyczących sprowadzania do Polski specjalistów spoza Unii Europejskiej (w tym zatrudniania w Polsce pracowników m.in. z Ukrainy).

Naszych Klientów obsługujemy również w języku angielskim – wszelkie dokumenty możemy więc tworzyć w wersji angielskiej lub dwujęzycznej.

JWMS świadczy m.in. następujące usługi:

  • doradztwo w zakresie wyboru formy prawnej działalności w Polsce, tworzenie polskich spółek należących do podmiotów zagranicznych oraz oddziałów przedsiębiorców zagranicznych,
  • przygotowanie umów o pracę, umów zlecenia lub o świadczenie usług (w tym z podwykonawcami prowadzącymi działalność gospodarczą), uwzględniających kwestie praw autorskich,
  • tworzenie dokumentacji związanej z własnością intelektualną (m.in. umów dotyczących transferu praw autorskich z Polski).

W tym zakresie doświadczenie JWMS obejmuje m.in.:

  • zakładanie oddziałów zagranicznych przedsiębiorców z branży IT w Polsce,
  • zakładanie spółek należących do podmiotów zagranicznych,
  • doradztwo w zakresie umów licencyjnych zawieranych pomiędzy podmiotami polskimi i zagranicznymi (z uwzględnieniem skutków podatkowych),
  • wsparcie w zakresie zatrudniania w Polsce specjalistów z krajów spoza Unii Europejskiej,
  • przygotowywanie kompletu umów dla pracowników i podwykonawców z branży IT zatrudnianych przez działające w Polsce firmy zajmujące się outsourcingiem IT.