Bieżąca obsługa prawna

Dla wielu naszych Klientów współpraca z JMWS jest stałym elementem ich bieżącej działalności. Dotyczy to w szczególności prężnie rozwijających się przedsiębiorstw, u których potrzeba uzyskiwania porad prawnych jest codziennością. Jednak również  Klienci na wcześniejszym etapie rozwoju doceniają wartość, jaką otrzymują nawet dzięki krótkiej konsultacji planowanych działań biznesowych.

Współpracujemy również z wewnętrznymi działami prawnymi naszych Klientów, pomagając im w sprawach charakterystycznych dla ich branży, w szczególności w zakresie naszych kluczowych specjalizacji (własność intelektualna, prawo korporacyjne, ochrona danych osobowych) lub doradzając w bieżącej działalności.

Wspieramy też wewnętrzne działy księgowe i HR w zakresie prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego, a także we wszelkich innych wewnątrzzakładowych kwestiach prawnych (takich jak organizacja zgromadzeń wspólników, posiedzeń zarządu lub rad nadzorczych czy też bieżąca analiza umów).

Na życzenie wybranych Klientów integrujemy nasze kanały komunikacji z tymi, jakie stosują oni wewnętrznie na co dzień. W zależności od decyzji Klienta, kontakt przekazywany jest przez wyznaczane osoby z jego zespołu lub odbywa się bezpośrednio z pracownikami poszczególnych działów.

W ramach bieżącej obsługi prawnej dążymy do tego, aby jak najlepiej poznać charakter działalności naszego Klienta, a także aby Klient wiedział, w jakich kwestiach może liczyć na nasze wsparcie.

W ramach stałej obsługi prawnej m.in.:

  • wspieramy Klientów zarówno w ramach rozliczenia w formie ryczałtu (określonej miesięcznej puli godzin pracy prawników JWMS), jak i w innych modelach współpracy,
  • wspieramy wewnętrzne działy prawne Klientów,
  • wspieramy działy księgowości oraz HR w kwestiach związanych z prawem podatkowym, prawem ubezpieczeń społecznych i prawem pracy,
  • wspieramy działy handlowe i techniczne, w tym w zakresie przygotowania umów z klientami oraz windykacji,
  • wspieramy osoby zarządzające w bieżących sprawach dotyczących ich firm, w tym w kontaktach ze wspólnikami i inwestorami,
  • na życzenie Klientów, analizujemy zmiany w prawie, które mogą dotyczyć prowadzonej przez nich i działalności.