Analiza umów deweloperskich i nieruchomości

Zakup własnego domu lub mieszkania jest jedną z ważniejszych i bardziej stresujących decyzji podejmowanych w dorosłym życiu. Ta inwestycja wiąże się często z zaciągnięciem kredytu, spłacanego później przez wiele lat. Naszym zadaniem jest pomoc w przejściu przez ten proces z poczuciem bezpieczeństwa i pewnością co do warunków zawieranej transakcji.

W trakcie poszukiwania wymarzonego lokum spotyka się wielu pośredników, deweloperów, notariuszy, kontaktuje z bankami, zarządcami, czy sprzedawcami prywatnymi lub instytucjonalnymi. Z częścią z tych podmiotów zawiera się umowy, które warto szczegółowo przeanalizować jeszcze przed ich podpisaniem.

Nasze doświadczenie oparte jest nie tylko na obsłudze klientów indywidualnych, ale również na reprezentacji deweloperów, wykonawców i przedsiębiorców budowlanych. Dzięki znajomości tej branży potrafimy szybko zauważyć istotne ryzyka związane z zawieraną transakcją i zaproponować zmiany akceptowalne przez wszystkie zainteresowane strony.

W ramach praktyki prawa nieruchomości i inwestycji budowlanych między innymi:

  • przeprowadzamy audyty prawne nieruchomości, w tym sprawdzamy księgi wieczyste i weryfikujemy umowy dotyczące nabywanej nieruchomości,
  • przygotowujemy, weryfikujemy i negocjujemy umowy zawierane z pośrednikami nieruchomości,
  • zapewniamy kompleksową obsługę transakcji dotyczących zakupu lub sprzedaży nieruchomości,
  • przygotowujemy, weryfikujemy i negocjujemy umowy dotyczące nieruchomości, w tym umowy rezerwacyjne, umowy przedwstępne, umowy deweloperskie, umowy sprzedaży, umowy przeniesienia własności, umowy przyrzeczone oraz umowy najmu i dzierżawy,
  • pomagamy w prowadzeniu negocjacji z deweloperem lub sprzedającym nieruchomość,
  • pomagamy w uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości,
  • zapewniamy obsługę prawną w zakresie sprawdzenia zabezpieczeń transakcji,
  • wspomagamy Klientów w weryfikacji decyzji administracyjnych dotyczących nieruchomości;
  • towarzyszymy naszym Klientom podczas zawierania umów dotyczących nieruchomości, w tym w trakcie czynności notarialnych oraz pilnujemy, żeby do samego końca wszystko przebiegało zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami,
  • w przypadku konfliktu z deweloperem lub sprzedającym reprezentujemy Klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowych związanych z nieruchomościami.

Jeżeli zamiast na analizie skomplikowanych umów, chcesz skupić się na projektowaniu nowego domu lub mieszkania, weryfikacje wszystkich dokumentów oraz przypilnowanie innych formalności możesz powierzyć prawnikom naszej kancelarii.