Branża produkcyjna

Firmy z branży produkcyjnej tworzą otaczającą nas rzeczywistość. Laptop, na którym przeglądamy tę stronę www, krzesło, na którym siedzimy i paczkę zdrowych, owocowych chipsów.

Każda z tych rzeczy, a także nieprzebrane bogactwo innych, ma wiele do czynienia z prawem. Laptop – z prawem patentowym, krzesło – z prawem własności przemysłowej, a chipsy – z prawem regulującym produkcję żywności.

Mniej bezpośrednio, ale równie mocno, wpływa na nie prawo przewozowe (łańcuchy dostaw) i prawo związane z bezpieczeństwem użytkowania (kto nie widział nigdy charakterystycznego znaczka „CE”?).

JWMS wspiera Klientów we wszystkich dziedzinach prawa związanych z produkcją – m.in. w zakresie:

  • rejestracji wzorów przemysłowych oraz unieważniania wzorów przemysłowych konkurencji,
  • doradztwa przy certyfikacji jakości produktów i spełniania przez nie norm,
  • tworzenia umów zabezpieczających dostawy i dystrybucję produktów,
  • uzyskiwania dotacji na projekty związane z produkcją.