IT

Naszymi Klientami są zarówno firmy technologiczne o ugruntowanej pozycji na rynku, jak i start-upy dopiero rozpoczynające swoją przygodę w świecie innowacji. Obsługujemy software house’y zatrudniające dziesiątki osób oraz freelancerów działających na własną rękę. Reprezentujemy zarówno wykonawców, jak i zamawiających. Dzięki przyjmowaniu różnych perspektyw lepiej rozumiemy biznesowe i techniczne aspekty branży IT.

Wspieramy przedsiębiorców na wszystkich etapach prowadzonych projektów – od analizy i wdrożenia, do utrzymania i rozwoju oprogramowania. Pomagamy uregulować relacje biznesowe oparte o różne systemy zarządzania usługami IT. Doradzamy, jak połączyć bezpieczeństwo prawne projektu z dynamicznie zmieniającymi się oczekiwaniami klientów i kontrahentów – niezależnie od stosowanej metodyki prac (agile, waterfall, metodyki mieszane), czy wybranego modelu rozliczeń (time & material, fixed price, inne).

Sporządzamy, weryfikujemy i negocjujemy dla naszych Klientów wszystkie rodzaje kontraktów charakterystycznych dla sektora IT, w tym umowy wdrożeniowe, serwisowe, licencyjne, przeniesienia praw Sporządzamy, weryfikujemy i negocjujemy dla naszych Klientów wszystkie rodzaje kontraktów charakterystycznych dla sektora IT, w tym umowy wdrożeniowe, serwisowe, licencyjne, przeniesienia praw autorskich, nabycia infrastruktury technicznej, body leasing (outsourcing specjalistów), SLA (umowy o gwarantowanym poziomie świadczenia usług), NCA (umowy o zakazie konkurencji) i NDA (umowy o zachowaniu poufności). Przygotowujemy umowy z programistami, UX i UI designerami, grafikami oraz innymi pracownikami i podwykonawcami. Prowadzimy również audyty i szkolenia (także dla sędziów orzekających w sprawach związanych z IT w ramach kursów organizowanych przez fundację Instytut Allerhanda).

Mamy doświadczenie w transakcjach na rynku nowych technologii, także o zasięgu międzynarodowym. Wiemy, jak kompleksowo zabezpieczać procesy komercjalizacji i dystrybucji produktów informatycznych. Jednocześnie rozumiemy, że za sukcesem stoi najczęściej nie tylko sprawdzona technologia, ale przede wszystkim zespół, który ją tworzy – dlatego właśnie pomagamy chronić kapitał ludzki i nagromadzony przez lata know-how.