HR

Branża HR jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów rynku w ostatnich latach. Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników tworzy popyt na osoby, które potrafią ich sprawnie znaleźć.

Kancelaria JWMS ma szerokie doświadczenie w obsłudze firm rekrutacyjnych. Świadczymy usługi dla  butikowych agencji i headhunterów freelancerów, krajowych firm rekrutacyjnych o kilkudziesięcioosobowych zespołach oraz dla oddziałów międzynarodowych korporacji.

Znamy charakter tej działalności i wiemy, jakie kwestie prawne wymagają zabezpieczenia oraz jakie rozwiązania należy zastosować.

Rekrutacja to dziedzina, w której  kluczowa jest ochrona danych osobowych – dzięki wielokrotnej współpracy z firmami HR w tym zakresie, zespół JWMS posiada praktyczną wiedzę dotyczącą wdrażania procedur i dokumentacji związanych z  RODO dla tej branży. Wiemy, jakie rozwiązania  warto zastosować do jej specyfiki, często wbrew stereotypowym schematom, które dostawcom usług rekrutacyjnych chcą narzucać ich klienci.

Klientów z tej branży wspieramy m.in. w następujących kwestiach:

  • ogólne doradztwo odnośnie zakresu obowiązków agencji zatrudnienia w ramach polskiego prawa,
  • kompleksowe wdrażanie RODO w wielu firmach HR – od kilku do kilkudziesięcioosobowych, z uwzględnieniem kwestii charakterystycznych dla branży (charakter danych pozyskiwanych w ramach sourcingu, związanie pozyskanych danych z danym procesem rekrutacji, możliwości korzystania z danych po dokonaniu placementu),
  • przygotowywanie licznych umów dotyczących usług rekrutacyjnych, w różnych modelach rozliczeń i współpracy,
  • przygotowywanie umów RPO,
  • bieżące doradztwo przy negocjacjach prowadzonych z klientami firm rekrutacyjnych.