Branża budowlana i nieruchomości

Branża budowlana charakteryzuje się bardzo dynamicznymi zmianami, który wymagają adekwatnych reakcji, zrozumienia specyfiki działalności Klienta i stosowania optymalnych rozwiązań prawnych. Ze względu na szeroki Branża budowlana charakteryzuje się bardzo dynamicznymi zmianami, który wymagają adekwatnych reakcji, zrozumienia specyfiki działalności Klienta i stosowania optymalnych rozwiązań prawnych. Ze względu na szeroki wachlarz prac budowlanych (m.in. generalne wykonawstwo, inwestorstwo zastępcze, inwestycje komercyjne i mieszkalne, przebudowy istniejących budynków – w tym zabytkowych, montaże, remonty, rozbiórki i inne roboty budowlane) zachodzi potrzeba nieustannej analizy zmian rynkowych oraz prawnych. Zdecydowana większość spraw wymaga również znajomości technicznych aspektów związanych z charakterem danych robót. Świadcząc usługi na rzecz przedsiębiorców z branży budowlanej, uwzględniamy uwarunkowania wynikające z natury procesu inwestycyjno-budowlanego, wymogi, które stawia prawo budowlane, a przede wszystkim oczekiwania i zamierzenia Klienta.

Zajmujemy się kompleksową obsługą prawną firm z branży budowlanej oraz nieruchomości. Wspieramy prawnie realizowane inwestycje, w tym we wszelkich relacjach z inwestorami, generalnymi wykonawcami, podwykonawcami i oraz dostawcami, na wszystkich etapach realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego. Obsługujemy praZajmujemy się kompleksową obsługą prawną firm z branży budowlanej oraz nieruchomości. Wspieramy prawnie realizowane inwestycje, w tym we wszelkich relacjach z inwestorami, generalnymi wykonawcami, podwykonawcami i oraz dostawcami, na wszystkich etapach realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego. Obsługujemy prawnie inwestycje począwszy od podjęcia decyzji o rozpoczęciu przedsięwzięcia do zakończenia okresu gwarancyjnego a niejednokrotnie i dłużej – w procesie komercjalizacji powierzchni. Rozwiązujemy problemy dotyczące realizacji inwestycji, w tym spory o terminowość, jakość wykonanych prac, dodatkowe prace, obciążenia karami umownymi oraz podstawy do rozwiązania umów. Opracowujemy i weryfikujemy umowy mające jak najlepiej zabezpieczać interesy naszych Klientów. Prowadzimy również negocjacje w celu wypracowania korzystnych postanowień zawieranych kontraktów. W szczególności doradzamy w zakresie umów o roboty budowlane, umów o współpracy, umów wykonawczych, umów projektowych, umów o dzieło, umów o świadczenie usług, biorąc pod uwagę specyfikę i dynamikę zmian zachodzących na rynku budowlanym.

Mamy również doświadczenie w przeprowadzaniu audytów prawnych nieruchomości. Prowadzimy też kompleksową obsługę prawną procesu ich sprzedaży i wynajmu. Wspieramy naszych klientów we wszelkiego rodzaju sporach dotyczących nieruchomości, w tym w szczególności w procesach odszkodowawczych, sprawach o ustanowienie służebności, zasiedzenie, w sprawach o zniesienie współwłasności, postępowaniach w przedmiocie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, sprawach rent planistycznych, czy w sprawach opłat adiacenckich.