Branża kreatywna

Firmy zajmujące się reklamą lub marketingiem muszą dynamicznie i elastycznie reagować zarówno na potrzeby swoich klientów, jak i na sytuację na rynku i trendy. Nieustannie powinny też dbać o odpowiednich pracowników i podwykonawców, bez których nie mogą wykonać swoich usług.

Jednocześnie, na ich działalność w wielu miejscach wpływ ma obowiązujące prawo, a nieodpowiedzialne działania mogą narazić na konsekwencje zarówno same te firmy, jak i ich klientów.

Od początku swojej działalności JWMS obsługuje firmy zajmujące się reklamą i marketingiem, w tym agencje interaktywne, specjalistów od reklamy internetowej (SEO / SEM), agencje kreatywne, grafików, fotografów, twórców oraz firmy z branży eventowej.

Wspieramy też naszych Klientów z tych branż m.in. w zakresie:

  • przygotowania umów z klientami, w szczególności z uwzględnieniem charakteru konkretnych projektów (np. umowy dotyczące tworzenia stron i portali internetowych, umowy dotyczące projektów graficznych, umowy dotyczące stałej współpracy, np. w zakresie SEO i SEM),
  • przygotowania umów z pracownikami i podwykonawcami (w szczególności w zakresie przeniesienia praw autorskich i zakazu konkurencji),
  • sporządzania regulaminów konkursów, akcji reklamowych i wydarzeń marketingowych,
  • wspólnej analizy brandingu i namingu (analizujemy go z punktu widzenia ryzyka naruszenia cudzych znaków towarowych oraz możliwości uzyskania ochrony dla nowego brandu),
  • przygotowania elementów prawnych dla stron internetowych i portali (regulaminów, polityk prywatności, formularzy, zgód, pouczeń i innej dokumentacji),
  • sporów dotyczących działań reklamowych i marketingowych (np. w sprawach dotyczących podobieństwa logotypów lub innych utworów związanych z działalnością reklamową i marketingową, sporach dotyczących wykorzystania utworów należących do innych podmiotów, czy przeciwdziałaniu rozpowszechniania niekorzystnych informacji w Internecie).