Index

ZAJMOWANIE WYNAGRODZENIA

Zajęcie wynagrodzenia przez komornika a obowiązki pracodawcy Dla pracodawcy fakt, że wobec jego pracownika prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, zazwyczaj oznacza konkretne obowiązki. Co więcej, naruszenie tych obowiązków może się wiązać z dużymi konsekwencjami. Zajęcie wynagrodzenie za pracę jest jedną z najczęstszych czynności dokonywanych przez komornika, jeżeli tylko dłużnik jest zatrudniony na etacie. Wynika to z tego, że komornik stosunkowo łatwo może dowiedzieć się, gdzie dłużnik pracuje (może wiedzieć to sam wierzyciel, a jeżeli nie - informację tę komornik może uzyskać od organów państwa). Obowiązki Pracodawcy Obowiązki pracodawcy rozpoczynają się wraz z otrzymaniem od komornika pisma z postanowieniem o zajęciu wierzytelności...

Czytaj dalej...

INCYDENT OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – CO DALEJ?

Incydenty naruszenia ochrony danych osobowych podlegają obowiązkowemu zgłoszeniu do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w maksymalnym terminie 72 godzin od wykrycia naruszenia! Jest nieuniknione, że w pewnym momencie w przedsiębiorstwie dojdzie do tzw. naruszenia ochrony danych osobowych. Jest to naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do przetwarzanych danych osobowych. Ochrona danych osobowych – o naruszeniu Naruszenie ochrony danych osobowych może polegać na: ujawnieniu danych osobowych nieuprawnionej osobie (naruszenie poufności danych); Przykład: Uzyskanie dostępu do danych osobowych przez osobę nieupoważnioną w wyniku zainfekowania systemu informatycznego przedsiębiorstwa złośliwym oprogramowaniem. czasowej bądź trwałej...

Czytaj dalej...

SUKCESJA – DROGA DO SUKCESU?

O ile wprowadzenie przepisów o zarządzeniu sukcesyjnym i wprowadzenie fundacji rodzinnej stanowiło pewien postęp, to niestety w dalszym ciągu najtrudniejsze przykłady dotyczą sytuacji, gdy z prawem spadkowym przecinają się inne dziedziny prawa – w szczególności prawo spółek, którego regulacje dotyczące np. dziedziczenia udziałów są bardzo skąpe. Dlatego tak istotne jest w pierwszej kolejności posłużenie się niby najprostszym, ale i tak przez wielu pomijanym rozwiązaniem, jakim jest dobrze napisany testament. Zapis windykacyjny w testamencie Przedstawmy to na przykładzie, aby dodatkowo tego zagadnienia nie komplikować. Przyjmijmy, że mamy do czynienia z dwójką małżonków, którzy niezależnie od siebie zarabiają. Jedno z nich prowadzi...

Czytaj dalej...

WDROŻENIE RODO W BIZNESIE

Pierwszym krokiem do wdrożenia regulacji z zakresu ochrony danych w jakimkolwiek przedsiębiorstwie jest ustalenie, jakie dane osobowe są w niej przetwarzane w codziennej działalności. Mogą to być dane takie jak numer PESEL czy imienny adres e-mail, jak również bardziej złożone, jak linie papilarne, zawartość służbowej skrzynki pocztowej czy też ewidencja wejść i wyjść z systemu kontroli czasu pracy. Mogą też należeć do różnych kategorii osób – pracowników firmy, klientów, odbiorców newslettera czy dostawców.  RODO – czym jest? Następnie należy zastanowić się, co z tymi danymi robimy, tj. jakie procesy związane z przetwarzaniem tych danych zachodzą w firmie. Wystawianie faktur dostawcom? Prowadzenie dokumentacji...

Czytaj dalej...

PROBLEMY Z POUFNOŚCIĄ W FIRMACH I KRADZIEŻĄ KNOW-HOW

W dzisiejszym świecie, gdzie konkurencja jest coraz większa, a rynek coraz bardziej wymagający, poufność informacji i ochrona know-how stanowią kluczowe czynniki sukcesu dla wielu firm. Jednak nie zawsze są one odpowiednio chronione i szanowane, co może prowadzić do poważnych strat finansowych, utraty przewagi konkurencyjnej, a nawet zagrożenia bezpieczeństwa. Czym jest know-how i dlaczego jest tak ważny?  Know-how to zbiór wiedzy, umiejętności, doświadczeń i informacji, które dają firmie przewagę nad konkurentami i pozwalają jej tworzyć innowacyjne produkty lub usługi. Know-how może dotyczyć zarówno aspektów technicznych, jak i organizacyjnych, marketingowych czy prawnych działalności. Bez odpowiedniego zabezpieczenia prawnego know-how jest trudne do skatalogowania...

Czytaj dalej...

TERMINY W KRS

Jedne z częstszych błędów związanych z prawną stroną prowadzenia biznesu w formie spółki związane są z zaniedbaniem obowiązków dotyczących składania różnego rodzaju dokumentów do sądu rejestrowego. Właściwe terminy Najważniejsze terminy związane ze składaniem dokumentów do sądu rejestrowego są następujące: termin na złożenie sprawozdania finansowego do sądu rejestrowego to 15 dni po tym, jak zostanie ono zatwierdzone – w tym samym terminie złożone ma być sprawozdanie z działalności spółki (jeżeli spółka je składa) oraz uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania i o podziale zysku lub pokryciu straty, termin na złożenie wniosku o wpis spółki do KRS lub wpis zmiany umowy spółki do KRS...

Czytaj dalej...

ZNIESŁAWIENIE W INTERNECIE

Zniesławienie przedsiębiorców w Internecie jest poważnym problemem, który ma negatywne konsekwencje dla ich reputacji, wiarygodności i zysków. Zniesławienie polega na rozpowszechnianiu fałszywych lub krzywdzących informacji o osobie lub firmie, które naruszają jej dobre imię lub interesy. Może być dokonane przez różne podmioty, takie jak byli pracownicy, konkurenci, niezadowoleni klienci czy tzw. internetowe trolle. W Internecie zniesławienie może przybierać różne formy, np. negatywne opinie, fałszywe oskarżenia, pomówienia, hejt czy trolling. Zniesławienie w sieci – konsekwencje Zniesławienie przedsiębiorców w Internecie jest szczególnie niebezpieczne, ponieważ może dotrzeć do szerokiego grona odbiorców i być trudne do usunięcia lub sprostowania. Dodatkowo może wpłynąć na postrzeganie...

Czytaj dalej...

DOCZEKALIŚMY SIĘ NARESZCIE REGULACJI PRACY ZDALNEJ W KODEKSIE PRACY. NOWELIZACJA POWINNA BYĆ PRZYJĘTA JUŻ TEJ JESIENI.

Głównym skutkiem nowego prawa dla pracodawców jest obowiązek wprowadzenia regulaminu pracy zdalnej. Regulamin pracy zdalnej warto zacząć przygotowywać już teraz, nie czekając aż stanie się to obowiązkowe. Jest on bowiem bardzo przydatny dla pracodawcy, chroniąc go przed ryzykiem wynikającym z pracy zdalnej. Regulamin powinien określać m.in. grupę lub grupy pracowników, którzy mogą być objęci pracą zdalną. Tu należy zastanowić się nad ew. kryterium doboru pracowników, którzy mogą pracować zdalnie. Kryterium to nie może być dyskryminacyjne. Przykładowo, w naszej ocenie nie wolno stosować kryterium stażu pracy, albo kryterium sprawowania opieki nad małym dzieckiem. Obydwa stanowią bowiem pośrednią dyskryminację ze względu na...

Czytaj dalej...

UNIKNIJ KRADZIEŻY TWOJEJ SPÓŁKI

Każdy wie w jaki sposób dochodzi do zwykłej kradzieży (na przykład kradzieży w sklepie).           W jaki sposób jednak ukraść spółkę? Kradzież spółki polega na tym, że oszust na podstawie sfałszowanych dokumentów składa wniosek o wpis zmiany w rejestrze przedsiębiorców (zazwyczaj odnośnie osób uprawnionych do reprezentacji spółki) i następnie przejmuje prawo do reprezentacji spółki bez wiedzy faktycznego zarządu oraz wspólników. Referendarze sądowi dokonujący wpisu nie analizują każdego zgłoszenia pod kątem tego czy np. nie został sfałszowany podpis, bo nie mają do tego narzędzi. Oczywiście dane dotyczące Twojej spółki można na bieżąco monitorować, jednak jak wiadomo nie każdy ma czas...

Czytaj dalej...

PROGRAMY MOTYWACYJNE RÓWNIEŻ DLA PROSTYCH SPÓŁEK AKCYJNYCH

Na łamach bloga JWMS pisaliśmy już o istniejącej od ponad roku w polskim systemie prawnym prostej spółce akcyjnej - https://jwms.pl/pl/zalozenie-i-dzialanie-prostej-spolki-akcyjnej-3/ Jak już wówczas wskazywaliśmy PSA ma stanowić idealną formę prawną dla innowacyjnych przedsięwzięć mających możliwość dynamicznego rozwoju dzięki nowym technologiom lub odnalezieniu nieodkrytej niszy rynkowej. Do niedawna cel ten był ograniczany przez brak dostosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie programów motywacyjnych do prostych spółek akcyjnych. W teorii proste spółki akcyjne pasowały do takich programów doskonale. Dzięki zmianie przepisów dziś nie ma już przeszkód, by wprowadzać program motywacyjny również w prostej spółce akcyjnej. Czym jest program motywacyjny (ESOP)? Programy motywacyjne, nazywane...

Czytaj dalej...