EN


JWMS – KANCELARIA PRAWNA – PRAWO PRACY

Siła przedsiębiorcy jest oparta na kapitale ludzkim. Pracownicy naszych Klientów mają być motorem ich rozwoju, a nie hamulcem. Dlatego nasza kancelaria prawna proponuje kompleksowe rozwiązania z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Kancelaria JWMS stara się tak kształtować stosunki pracownicze, by zminimalizować ryzyko konfliktów. Dzięki temu pracownicy mogą efektywnie i bezpiecznie pracować, a pracodawca może mieć pewność, że jego kapitał ludzki jest optymalnie wykorzystywany.

Zakres naszych usług z zakresu prawa pracy

Kancelaria pomaga zarządzać zespołami ludzkimi poprzez stworzenie wydajnego systemu wewnętrznych norm prawa pracy. W ramach naszych usług, kancelaria dokonuje audytów prawnych pod kątem prawa pracy, opracowuje dokumentację pracowniczą oraz sporządza i weryfikuje wewnętrzne źródła prawa pracy. Doradztwo w zakresie zawierania zakładowych i ponadzakładowych układów i porozumień a także negocjacje ze związkami zawodowymi i indywidualnymi pracownikami to specjalizacja naszej kancelarii prawnej. Prawo pracy to także wspieranie naszych Klientów podczas zwolnień pracowniczych oraz restrukturyzacji.

W sytuacji, gdy sporu nie można uniknąć, kancelaria prawna reprezentuje Klientów przed sądami oraz podczas negocjacji ugodowych i rokowań. Nasza kancelaria nie unika spraw trudnych i kontrowersyjnych – w tym związanych z mobbingiem, dyskryminacją oraz molestowaniem seksualnym.

Jasne zasady, które tworzy nasza kancelaria prawa pracy, eliminują konflikty.

W ramach praktyki kancelarii prawnej prawa pracy m.in.:

  • przeprowadzamy audyty prawne z zakresu prawa pracy,
  • opracowujemy dokumentację pracowniczą (m.in.: umowy o pracę, kontrakty managerskie, umowy o zakazie konkurencji, umowy o zachowaniu poufności),
  • sporządzamy i weryfikujemy m.in.: regulaminy pracy, wynagradzania, telepracy; statuty, układy zbiorowe pracy i porozumienia zbiorowe,
  • obsługujemy zwolnienia zbiorowe i indywidualne,
  • reprezentujemy w indywidualnych sporach z zakresu prawa pracy – zarówno przed sądami, jak i w negocjacjach (w tym w sprawach związanych z mobbingiem, dyskryminacją i molestowaniem seksualnym),
  • wspomagamy Klientów w negocjacjach w razie powstania sporu zbiorowego prawa pracy;
  • prowadzimy szkolenia z zakresu prawa pracy.

Wszystkich chętnych do podjęcia współpracy z naszą Kancelarią zapraszamy do współpracy. Nasza siedziba znajduje się w Krakowie przy ul. Emaus 7/6.