ZNIESŁAWIENIE W INTERNECIE

Zniesławienie przedsiębiorców w Internecie jest poważnym problemem, który ma negatywne konsekwencje dla ich reputacji, wiarygodności i zysków. Zniesławienie polega na rozpowszechnianiu fałszywych lub krzywdzących informacji o osobie lub firmie, które naruszają jej dobre imię lub interesy. Może być dokonane przez różne podmioty, takie jak byli pracownicy, konkurenci, niezadowoleni klienci czy tzw. internetowe trolle. W Internecie zniesławienie może przybierać różne formy, np. negatywne opinie, fałszywe oskarżenia, pomówienia, hejt czy trolling.

Zniesławienie w sieci – konsekwencje

Zniesławienie przedsiębiorców w Internecie jest szczególnie niebezpieczne, ponieważ może dotrzeć do szerokiego grona odbiorców i być trudne do usunięcia lub sprostowania. Dodatkowo może wpłynąć na postrzeganie firmy przez potencjalnych klientów, partnerów, inwestorów czy pracowników. 

Jak więc przedsiębiorcy mogą się przed tym bronić? Istnieją różne sposoby radzenia sobie z tym problemem, w zależności od jego skali i charakteru. Oto kilka przykładów:

  • Monitorowanie swojej reputacji online. Przedsiębiorcy powinni regularnie sprawdzać, co pisze się o nich i ich firmach, na przykład w mediach społecznościowych, na forach, blogach, portalach branżowych czy serwisach typu GoWork.pl. W ten sposób mogą szybko wykryć i zareagować na ewentualne zniesławienia.
  • Prostowanie fałszywych informacji. Jeśli przedsiębiorca napotka nieprawdziwe lub krzywdzące informacje o sobie lub swojej firmie, powinien spróbować je sprostować w sposób merytoryczny i rzeczowy. Może to zrobić poprzez kontakt z autorem lub administratorem strony internetowej, na której zostały opublikowane, lub poprzez publikację własnego oświadczenia na tej samej stronie lub innym kanale komunikacji.
  • Pozyskanie pozytywnych opinii. Przedsiębiorca może również starać się budować i utrzymywać dobrą reputację online poprzez pozyskiwanie pozytywnych opinii od swoich klientów, partnerów czy pracowników. Może to zrobić poprzez zachęcanie ich do wystawiania recenzji, rekomendacji czy świadectw na stronach internetowych, mediach społecznościowych czy innych platformach. Pozytywne opinie mogą pomóc zrównoważyć negatywne wpisy i pokazać wartość i zalety firmy.
  • Wreszcie dochodzenie swoich praw na drodze prawnej przeciwko osobom lub podmiotom odpowiedzialnym za zniesławienie, jak i odpowiedzialnym za prowadzenie kanałów za pośrednictwem których dokonano zniesławienia. Może to zrobić np. poprzez wniesienie pozwu cywilnego o ochronę dóbr osobistych lub pozwu karnego o zniesławienie.

Zniesławienie w Internecie – podsumowanie

Zniesławienie przedsiębiorców w Internecie jest zjawiskiem nie tylko nieetycznym, ale i nielegalnym. Przedsiębiorcy powinni być świadomi swoich praw i możliwości obrony przed tym problemem, a także dbać o swoją reputację online. W ten sposób mogą chronić swój wizerunek, interesy i zyski.

W razie takich problemów warto się również skonsultować z prawnikiem wyspecjalizowanym w tego typu sprawach.

autor: radca prawny Mateusz Staszek