Oskar Weigel

junior associate

Bio

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz słuchacz studiów podyplomowych na kierunku “Prawo umów w obrocie konsumenckim i profesjonalnym”  

Ukończył seminarium magisterskie z zakresu prawa cywilnego pod przewodem prof. Iwony Karasek-Wojciechowicz pracą zatytułowaną „Cywilnoprawna problematyka odszkodowawcza na gruncie procesów wywłaszczeniowych i restrukturyzacyjnych”.  

Od początku studiów zdobywał doświadczenie w krakowskich kancelariach, specjalizując się w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych oraz w procesowym prawie cywilnym.

Prywatnie posiadacz koni oraz psów, trener narciarstwa alpejskiego i pasjonat geopolityki.  

Specjalizacja

proces cywilny
prawo spółek

Języki obce

angielski