UNIKNIJ KRADZIEŻY TWOJEJ SPÓŁKI

Każdy wie w jaki sposób dochodzi do zwykłej kradzieży (na przykład kradzieży w sklepie).          

W jaki sposób jednak ukraść spółkę? Kradzież spółki polega na tym, że oszust na podstawie sfałszowanych dokumentów składa wniosek o wpis zmiany w rejestrze przedsiębiorców (zazwyczaj odnośnie osób uprawnionych do reprezentacji spółki) i następnie przejmuje prawo do reprezentacji spółki bez wiedzy faktycznego zarządu oraz wspólników.

Referendarze sądowi dokonujący wpisu nie analizują każdego zgłoszenia pod kątem tego czy np. nie został sfałszowany podpis, bo nie mają do tego narzędzi. Oczywiście dane dotyczące Twojej spółki można na bieżąco monitorować, jednak jak wiadomo nie każdy ma czas ani ochotę, by sprawdzać codziennie odpis z rejestru swojej spółki. Jeszcze mniej ludzi ma ochotę dzwonić co tydzień do sądu rejestrowego, by sprawdzić czy ktoś nie złożył wniosku dotyczącego spółki.

Oszust uzyskawszy wpis do rejestru jako członek zarządu uprawniony do samodzielnej reprezentacji będzie z kolei bez trudu zawierał w imieniu Twojej spółki umowy. Dla osób trzecich istotny jest wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Oprócz zawierania umów oszust może także próbować przeforsować zmiany w spółce. Ponieważ to zarząd zajmuje się kwestiami związanymi ze zgromadzeniem wspólników, na podstawie sfałszowanych dokumentów można zorganizować sfałszowane zgromadzenie wspólników. To z kolei może doprowadzić np. do rozwodnienia udziałów (podwyższenie kapitału zakładowego spowoduje, że wpływ pozostałych udziałowców na spółkę zostanie zredukowany do minimum). Choć tego typu operacje można czasem zniweczyć to jest to żmudna i ciężka walka (którą oczywiście jednak warto stoczyć).

By uniknąć sytuacji, w której w Twojej spółce dokonywana jest zmiana rejestrowa bez Twojej wiedzy wprowadzono nowy newsletter Krajowego Rejestru Sądowego. Za pośrednictwem tego newslettera będziesz otrzymywać (na swój adres mailowy) automatyczne powiadomienia o zarejestrowaniu sprawy dot. określonego podmiotu (np. spółki) czy o dokonaniu wpisu.

Uzyskana informacja o tym, że na przykład zarejestrowano nową sprawę dot. Twojej spółki, o której zupełnie nic nie wiesz (bo nie składano niczego do sądu rejestrowego) pozwoli odpowiednio wcześnie zareagować, przejrzeć akta sprawy i podjąć próbę udziału w toczącym się postępowaniu rejestrowym, by nie dopuścić do oszustwa a także powiadomić organy ścigania.

W jaki sposób zarejestrować się do newslettera?

Subskrypcja newslettera wymaga założenia konta w Portalu Rejestru Sądowych oraz wskazania z poziomu konta w specjalnej zakładce do tego przeznaczonej podmiotów, które chce się obserwować. Kancelaria JWMS zapewni wsparcie w zakresie skorzystania z nowo utworzonej usługi. Jeżeli z kolei już otrzymałeś takiego maila i podejrzewasz, że ktoś próbuje ukraść twoją spółkę również skontaktuj się z JWMS w celu podjęcia działań reakcyjnych.

Autorzy:  Jan Marczyński, radca prawny i Kamil Blicharski, aplikant radcowski