Index

ZAJMOWANIE WYNAGRODZENIA

Zajęcie wynagrodzenia przez komornika a obowiązki pracodawcy Dla pracodawcy fakt, że wobec jego pracownika prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, zazwyczaj oznacza konkretne obowiązki. Co więcej, naruszenie tych obowiązków może się wiązać z dużymi konsekwencjami. Zajęcie wynagrodzenie za pracę jest jedną z najczęstszych czynności dokonywanych przez komornika, jeżeli tylko dłużnik jest zatrudniony na etacie. Wynika to z tego, że komornik stosunkowo łatwo może dowiedzieć się, gdzie dłużnik pracuje (może wiedzieć to sam wierzyciel, a jeżeli nie - informację tę komornik może uzyskać od organów państwa). Obowiązki Pracodawcy Obowiązki pracodawcy rozpoczynają się wraz z otrzymaniem od komornika pisma z postanowieniem o zajęciu wierzytelności...

Czytaj dalej...