Index

INCYDENT OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – CO DALEJ?

Incydenty naruszenia ochrony danych osobowych podlegają obowiązkowemu zgłoszeniu do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w maksymalnym terminie 72 godzin od wykrycia naruszenia! Jest nieuniknione, że w pewnym momencie w przedsiębiorstwie dojdzie do tzw. naruszenia ochrony danych osobowych. Jest to naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do przetwarzanych danych osobowych. Ochrona danych osobowych – o naruszeniu Naruszenie ochrony danych osobowych może polegać na: ujawnieniu danych osobowych nieuprawnionej osobie (naruszenie poufności danych); Przykład: Uzyskanie dostępu do danych osobowych przez osobę nieupoważnioną w wyniku zainfekowania systemu informatycznego przedsiębiorstwa złośliwym oprogramowaniem. czasowej bądź trwałej...

Czytaj dalej...