Index

CZŁONEK WSPÓLNOTY NIE PŁACI OPŁAT. W JAKI SPOSÓB WSPÓLNOTA MOŻE DOCHODZIĆ ZAPŁATY?

Wspólnota mieszkaniowa stoi przed wieloma wyzwaniami zarządzania wspólnym majątkiem. Tymczasem coraz częściej zdarza się, że właściciele lokali mieszkalnych nie wywiązują się z obowiązku utrzymania lokalu i nieruchomości wspólnej w należytym stanie i nie regulują w terminie należnych wspólnocie mieszkaniowej opłat. Może to wynikać z trudności finansowych, niezrozumienia obowiązków wynikających z przynależności do wspólnoty, a czasem z zaniedbania lub wyrachowanej decyzji o unikaniu płatności. Takie zachowanie może prowadzić do poważnych konsekwencji nie tylko dla danego właściciela, ale także dla całej wspólnoty, ponieważ brak środków finansowych może uniemożliwić realizację niezbędnych prac i utrzymanie nieruchomości w dobrym stanie. Zaległości stają się problemem dla...

Czytaj dalej...