Index

Ochrona sygnalistów – nowe obowiązki dla pracodawców

W dniu 14 czerwca 2024 roku Sejm przyjął ostateczną wersję ustawy o ochronie sygnalistów, która wdraża do polskiego systemu prawnego Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenie prawa Unii 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku. Przepisy wejdą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy, z wyjątkiem tych dotyczących zgłoszeń zewnętrznych, dla których przewidziano dłuższy okres - 6 miesięcy. Kogo dotyczą nowe przepisy? Ustawa nakłada obowiązek wdrożenia procedury wewnętrznych zgłoszeń na podmioty, na rzecz których pracę zarobkową wykonuje co najmniej 50 pracowników według stanu na dzień 1 stycznia lub 1 lipca danego...

Czytaj dalej...