Spory sądowe i arbitraż

Profesjonalne wsparcie daje naszym Klientom przewagę w sporach prawnych i biznesowych. Posiadamy bogate doświadczenie zgromadzone w trakcie dotychczasowej praktyki, poparte zarówno prestiżowymi wyróżnieniami (m.in. czołowa lokata w Konkursie Arbitrażowym Lewiatan przy Sądzie Arbitrażowym PKPP Lewiatan), jak i członkostwem w wyspecjalizowanych organizacjach.

Wspieramy naszych Klientów na wszystkich etapach postępowania spornego. Oceniamy ryzyko zaistnienia sporu i opracowujemy długofalowe strategie procesowe. Zastępujemy Klientów przed właściwymi sądami i organami oraz egzekwujemy zapadłe rozstrzygnięcia.

W ramach praktyki rozwiązywania sporów m.in.:

  • oceniamy ryzyko wystąpienia sporów w przyszłości oraz analizujemy konsekwencje prowadzenia takich sporów,
  • przygotowujemy strategie procesowe,
  • sporządzamy pisma procesowe oraz wszelkie inne dokumenty potrzebne przed i w toku sporu,
  • reprezentujemy Klientów przed organami administracji publicznej, sądami powszechnymi i administracyjnymi, przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Konstytucyjnym oraz organami egzekucyjnymi i sądami arbitrażowymi.