Przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji

Nieuczciwa konkurencja to szerokie pojęcie, obejmujące m.in. kopiowanie produktu, podkupowanie cudzego pracownika w celu wykradnięcia know-how, a także np. oszukańczą reklamę.

Ochrona przed nieuczciwą konkurencją jest najskuteczniejsza, gdy skupiamy się na zapobieganiu problemom w przyszłości. Dobrze przygotowana umowa (zawierająca postanowienia ograniczające konkurencję, chroniące tajemnicę przedsiębiorstwa i zakazujące podkradania pracowników, a dodatkowo zabezpieczone karą umowną) znacznie zmniejsza ryzyko sporów w przyszłości.

JWMS tworzy i negocjuje dla Klientów umowy dotyczące m.in. ochrony konkurencji, i ma w tym zakresie duże, międzynarodowe doświadczenie.

Gdy jest taka potrzeba – prowadzimy dla Klientów również spory z zakresu nieuczciwej konkurencji.  W ramach praktyki przeciwdziałania nieuczciwej konkurencji:

  • tworzymy i negocjujemy umowy biznesowe (między naszymi Klientami i ich kontrahentami),
  • tworzymy i negocjujemy umowy o pracę i cywilnoprawne (między naszymi Klientami i członkami ich personelu) – w tym w zakresie postanowień dotyczących tajemnicy przedsiębiorstwa, zakazu konkurencji oraz zakazu pozyskiwania personelu,
  • uzyskujemy dla Klientów zabezpieczenia roszczeń zakazowych (jak np. zakaz sprzedaży określonych produktów) i asystujemy w ich wykonaniu, a także zwalczamy takie zabezpieczenia wydane przeciwko naszym Klientom,
  • reprezentujemy Klientów przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz innymi urzędami i sądami,
  • reprezentujemy Klientów w sprawach karnych związanych z nieuczciwą konkurencją przed prokuraturą i sądami karnymi.