Referat radcy prawnego dr Marcina Mazgaja na XIII Zjeździe Katedr Prawa Handlowego

23 września radca prawny dr Marcin Mazgaj, partner JWMS, miał przyjemność przedstawić na XIII Zjeździe Katedr Prawa Handlowego referat pt. „Spółki o znikomym kapitale podstawowym jako przejaw zmian paradygmatu w prawie handlowym. Analiza prawnoporównawcza na tle prostej spółki akcyjnej”.