DOCZEKALIŚMY SIĘ NARESZCIE REGULACJI PRACY ZDALNEJ W KODEKSIE PRACY. NOWELIZACJA POWINNA BYĆ PRZYJĘTA JUŻ TEJ JESIENI.

Głównym skutkiem nowego prawa dla pracodawców jest obowiązek wprowadzenia regulaminu pracy zdalnej.

Regulamin pracy zdalnej warto zacząć przygotowywać już teraz, nie czekając aż stanie się to obowiązkowe. Jest on bowiem bardzo przydatny dla pracodawcy, chroniąc go przed ryzykiem wynikającym z pracy zdalnej.

Regulamin powinien określać m.in. grupę lub grupy pracowników, którzy mogą być objęci pracą zdalną. Tu należy zastanowić się nad ew. kryterium doboru pracowników, którzy mogą pracować zdalnie. Kryterium to nie może być dyskryminacyjne. Przykładowo, w naszej ocenie nie wolno stosować kryterium stażu pracy, albo kryterium sprawowania opieki nad małym dzieckiem. Obydwa stanowią bowiem pośrednią dyskryminację ze względu na wiek.

Regulamin powinien również opisywać zasady pokrywania przez pracodawcę kosztów związanych z wykonywaniem pracy zdalnej. W tym miejscu pojawia się pytanie – co z dojazdami pracownika pracującego zdalnie np. przez 4 dni w tygodniu w Krakowie do biura pracodawcy w Warszawie, gdzie obowiązany jest pracować 1 dzień w tygodniu? Czy jest to podróż służbowa? Czy koszty takich podróży podlegają zwrotowi?

Zastanowić się należy wreszcie, jak pracodawca ma w sposób realny zagwarantować pracownikowi bezpieczne i higieniczne warunki pracy zdalnej. Z pewnością nie uda mu się tego dokonać, jeśli praca zdalna będzie wykonywana z dowolnego wybranego przez pracownika miejsca (kawiarni, czy domku na Mazurach). Nawet jednak gdy pracodawca ustali z pracownikiem konkretny adres wykonywania pracy zdalnej (np. mieszkanie pracownika), to nadal nie jest jasne, czy np. kuchnia w tym mieszkaniu jest miejscem pracy i ma spełniać wymogi BHP.

Jak widać, jest wiele pytań. Projekt nowelizacji Kodeksu pracy nie odpowiada na żadne z nich.

autor: radca prawny Tomasz Wiese