Index

ZAJMOWANIE WYNAGRODZENIA

Zajęcie wynagrodzenia przez komornika a obowiązki pracodawcy Dla pracodawcy fakt, że wobec jego pracownika prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, zazwyczaj oznacza konkretne obowiązki. Co więcej, naruszenie tych obowiązków może się wiązać z dużymi konsekwencjami. Zajęcie wynagrodzenie za pracę jest jedną z najczęstszych czynności dokonywanych przez komornika, jeżeli tylko dłużnik jest zatrudniony na etacie. Wynika to z tego, że komornik stosunkowo łatwo może dowiedzieć się, gdzie dłużnik pracuje (może wiedzieć to sam wierzyciel, a jeżeli nie - informację tę komornik może uzyskać od organów państwa). Obowiązki Pracodawcy Obowiązki pracodawcy rozpoczynają się wraz z otrzymaniem od komornika pisma z postanowieniem o zajęciu wierzytelności...

Czytaj dalej...

INCYDENT OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – CO DALEJ?

Incydenty naruszenia ochrony danych osobowych podlegają obowiązkowemu zgłoszeniu do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w maksymalnym terminie 72 godzin od wykrycia naruszenia! Jest nieuniknione, że w pewnym momencie w przedsiębiorstwie dojdzie do tzw. naruszenia ochrony danych osobowych. Jest to naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do przetwarzanych danych osobowych. Ochrona danych osobowych – o naruszeniu Naruszenie ochrony danych osobowych może polegać na: ujawnieniu danych osobowych nieuprawnionej osobie (naruszenie poufności danych); Przykład: Uzyskanie dostępu do danych osobowych przez osobę nieupoważnioną w wyniku zainfekowania systemu informatycznego przedsiębiorstwa złośliwym oprogramowaniem. czasowej bądź trwałej...

Czytaj dalej...