Index

ZAŁOŻENIE I DZIAŁANIE PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ

Zgodnie z podpisaną przez Prezydenta w sierpniu 2019 r. ustawą do polskiego prawa wprowadzona zostanie nowa forma prawna – prosta spółka akcyjna, w skrócie P.S.A. Prace nad projektem trwały długo – a dla naszej Kancelarii szczególnie istotne jest, że brał w nich udział (jako członek kilkunastoosobowego zespołu) wspólnik JWMS, radca prawny dr Marcin Mazgaj. Ustawa ma wejść w życie dopiero od 1 marca 2021 r., jednak warto już teraz zapoznać się z możliwościami, jakie dawać będzie P.S.A.  Dotychczas decyzja dotycząca formy prowadzonej działalności podejmowana przez start-upy była prawie jednoznaczna – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Od 1 marca 2021 r. błędem...

Czytaj dalej...