PROGRAM NAGRÓD ZA POLECENIE KANDYDATA

W ostatnim czasie kolejny z naszych klientów z sektora IT zwrócił się do nas z pytaniem jak zorganizować w swojej firmie program nagród za polecenie kandydata. Czy sposób rozliczenia takiego programu zawsze będzie przebiegać w taki sam sposób?

Czytaj więcej

ZAJMOWANIE WYNAGRODZENIA

Dla pracodawcy fakt, że wobec jego pracownika prowadzone jest postępowanie egzekucyjne zazwyczaj oznacza konkretne obowiązki. Co więcej, naruszenie tych obowiązków może się wiązać z dużymi konsekwencjami.

Czytaj więcej

INCYDENT OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – CO DALEJ?

Jest nieuniknione, że w pewnym momencie w przedsiębiorstwie dojdzie do tzw. naruszenia ochrony danych osobowych. Jest to naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do przetwarzanych danych osobowych.

Czytaj więcej

SUKCESJA – DROGA DO SUKCESU?

O ile wprowadzenie przepisów o zarządzeniu sukcesyjnym i wprowadzenie fundacji rodzinnej stanowiło pewien postęp, to niestety w dalszym ciągu najtrudniejsze przykłady dotyczą sytuacji, gdy z prawem spadkowym przecinają się inne dziedziny prawa.

Czytaj więcej

WDROŻENIE RODO W BIZNESIE

Przetwarzanie danych w firmie musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Jednym z kluczowych aktów regulujących tę kwestię w Unii Europejskiej jest tzw. rozporządzenie RODO.

Czytaj więcej

PROBLEMY Z POUFNOŚCIĄ W FIRMACH I KRADZIEŻĄ KNOW-HOW

Bez odpowiedniego zabezpieczenia prawnego know-how jest trudne do skatalogowania i udokumentowania, co sprawia, że jest ono łatwiejsze do ujawnienia lub wykorzystania przez osoby nieuprawnione.

Czytaj więcej

TERMINY W KRS

Jedne z częstszych błędów związanych z prawną stroną prowadzenia biznesu w formie spółki związane są z zaniedbaniem obowiązków dotyczących składania różnego rodzaju dokumentów do sądu rejestrowego.

Czytaj więcej

ZNIESŁAWIENIE W INTERNECIE

Zniesławienie przedsiębiorców w Internecie jest poważnym problemem, który ma negatywne konsekwencje dla ich reputacji, wiarygodności i zysków.

Czytaj więcej

DOCZEKALIŚMY SIĘ NARESZCIE REGULACJI PRACY ZDALNEJ W KODEKSIE PRACY. NOWELIZACJA POWINNA BYĆ PRZYJĘTA JUŻ TEJ JESIENI.

Głównym skutkiem nowego prawa dla pracodawców jest obowiązek wprowadzenia regulaminu pracy zdalnej.

Czytaj więcej

UNIKNIJ KRADZIEŻY TWOJEJ SPÓŁKI

Każdy wie w jaki sposób dochodzi do zwykłej kradzieży (na przykład kradzieży w sklepie). W jaki sposób jednak ukraść spółkę? Kradzież spółki polega na tym, że oszust na podstawie sfałszowanych dokumentów składa wniosek o wpis zmiany w rejestrze przedsiębiorców (zazwyczaj odnośnie osób uprawnionych do reprezentacji spółki) i następnie przejmuje prawo do reprezentacji spółki bez wiedzy faktycznego zarządu oraz wspólników.

Czytaj więcej