EN


Kariera

Współpracujemy z najlepszymi radcami prawnymi, adwokatami, aplikantami i studentami. Praca u nas jest trudna i bywa żmudna. Szanujemy wykonujących ją ludzi i wierzymy, że wiele osiągną w zawodzie prawnika. Proponujemy elastyczny czas pracy oraz przejrzyste i uczciwe wynagrodzenie, proporcjonalne do osiągnięć danej osoby.

Radców prawnych, adwokatów, aplikantów radcowskich i studentów prawa (III-V roku) zainteresowanych współpracą z kancelarią JWMS prosimy o przesyłanie na adres  hr@jwms.pl:

1)  CV (w formacie .pdf) zawierającego:

  • zgodę na przetwarzanie przez JWMS danych osobowych kandydata na potrzeby procesu rekrutacji;
  • informację nt. ukończonych/odbywanych przez kandydata studiów, tj.: uczelnię, tryb studiów, nazwisko promotora, temat pracy magisterskiej, oceny z prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa spółek handlowych, prawa autorskiego;
  • opis doświadczenia zawodowego kandydata;
  • opis zdobytych nagród i wyróżnień, a także innych osiągnięć naukowych, zawodowych i osobistych;
  • informację nt. znajomości języków obcych oraz nt. posiadanych certyfikatów językowych;
  • informację o posiadaniu prawa jazdy;
  • referencje (adresy e-mail do osób wystawiających referencje lub pisemne referencje dołączone do CV).

2) listu motywacyjnego (w formacie pdf) określającego w szczególności:

  • formę współpracy, jaką kandydat jest zainteresowany (np. staż, zlecenie, umowa o pracę);
  • preferowaną datę rozpoczęcia współpracy;
  • oczekiwania finansowe netto.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Polityka prywatności dla kandydatów