EN


Wspólnik JWMS panelistą na konferencji w Ministerstwie Rozwoju

28/11/2017

Partner JWMS – r.pr. dr Marcin Mazgaj – będzie jednym z panelistów podczas konferencji pt. “Prosta spółka akcyjna – nowa spółka dla innowacyjnego biznesu” organizowanej w dniu 29 listopada 2017 r. w Ministerstwie Rozwoju. Szczegółowa agenda tego wydarzenia dostępna jest na stronach Ministerstwa pod adresem: https://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/prosta-spolka-akcyjna-nowa-spolka-dla-innowacyjnego-biznesu-konferencja/

Dr Mazgaj jest członkiem powołanego przez Ministra Rozwoju eksperckiego Zespołu do opracowania rekomendacji w zakresie projektu przepisów regulujących prostą spółkę akcyjną. W trakcie wyżej wspomnianej konferencji zaprezentowane zostaną m.in. efekty dotychczasowych prac Zespołu.

JWMS rekrutuje

28/11/2017

W związku z dynamicznym rozwojem JWMS w kancelarii uruchomione zostały dwie nowe rekrutacje, tj.:

Chętnych zapraszamy do aplikowania przy użyciu formularzy aplikacyjnych dostępnych na wyżej wskazanych stronach internetowych.

 

Wspólnik JWMS w “Pulsie Biznesu” nt. konfliktu interesów w spółkach prawa handlowego

05/11/2017

Wspólnik JWMS – radca prawny dr Marcin Mazgaj – udzielił eksperckiego komentarza na prośbę dziennika “Puls Biznesu”. Komentarz został opublikowany w wydaniu z dnia 5 listopada 2017 r. i dotyczył konfliktów interesów w spółkach prawa handlowego. Pełna treść komentarza dostępna jest w papierowym wydaniu “Pulsu Biznesu” oraz na stronie internetowej dziennika pod adresem: https://www.pb.pl/konflikt-interesow-przy-zmianie-funkcji-w-spolce-897367

JWMS rekrutuje

05/05/2017

Uprzejmie informujemy, że w JWMS rozpoczęta została rekrutacja pracowników na stanowiska Prawników. Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem dostępnym tutaj oraz na stronie internetowej JWMS w zakładce “Kariera“, jak również na portalach Pracuj.pl i Infopraca.pl

Akademia Spółek Kapitałowych – prelekcja wspólnika JWMS

29/03/2017

W dniu 6 kwietnia 2017 r. rozpoczyna się kolejna edycja Akademii Spółek Kapitałowych. Jest to coroczny cykl wykładów organizowany wspólnie przez Instytut Allerhanda oraz Koło Naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego TBSP UJ, odbywający się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jeden z wykładów w ramach tegorocznej edycji prowadzony będzie przez wspólnika JWMS – radcę prawnego dra Marcina Mazgaja, który wygłosi prelekcję zatytułowaną “Świadczenie pracy lub usług jako przedmiot wkładu do spółki kapitałowej – słuszna idea czy demontaż stabilnego systemu?” Wykład ten odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2017 r. o godzinie 18:30 w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Krupniczej 33A w auli A.

Szczegółowe informacje na temat Akademii Spółek Kapitałowych dostępne są pod adresem: http://kongresy.allerhand.pl/akademia/.

Wspólnik JWMS jednym z gości panelu dyskusyjnego poświęconego Prostej Spółce Akcyjnej

15/03/2017

Wspólnik JWMS – radca prawny dr Marcin Mazgaj – weźmie udział w panelu dyskusyjnym zatytułowanym “Prosta Spółka Akcyjna – wyzwania, nadzieje, obawy”, który odbędzie się w dniu 22 marca 2017 r. (środa) o godz. 18:30 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Organizatorem spotkania jest Koło Naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego TBSP UJ. Większa ilość informacji na temat tego wydarzenia dostępna jest na profilu wydarzenia na portalu społecznościowym, pod adresem: https://www.facebook.com/events/1413339325395373/.

Dr Marcin Mazgaj jest członkiem powołanego przez Ministra Rozwoju Zespołu do opracowania rekomendacji w zakresie projektu przepisów regulujących prostą spółkę akcyjną. Szerzej informowaliśmy na ten temat tutaj: http://jwms.pl/wspolnik-jwms-zespole-ds-prostej-spolki-akcyjnej/.

Wystąpienie wspólnika JWMS na warsztatach podczas targów Mobile-IT

23/02/2017

W dniu 22 lutego 2017 r. wspólnik JWMS – radca prawny Mateusz Staszek – poprowadził jeden z warsztatów (zatytułowany: “Ochrona danych biometrycznych jako danych osobowych”) podczas odbywających się w Krakowie targów rozwiązań IT, e-commerce i urządzeń mobilnych “Mobile-IT”.

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia odnaleźć można na stronie internetowej organizatora: http://mobile-it.com.pl/program-towarzyszacy/seminaria-workshops.html

Przedstawiciele JWMS na Dniu Karier na Wydziale Prawa i Administracji UJ

08/12/2016

JWMS jest jednym z partnerów wydarzenia “Prawnik Przyszłości”, obejmującego konferencję i dzień karier odbywające się w dniu 8 grudnia 2016 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wydarzenie to organizowane jest przez Wydział Prawa i Administracji UJ wespół z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Krakowie.

Szczegółowe informacje na temat w/w wydarzenia dostępne są na stronie internetowej: http://prawnikprzyszlosci.1364.pl/ oraz profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/events/213362039073945/

Wspólnik JWMS w Zespole ds. Prostej Spółki Akcyjnej

09/09/2016

Z przyjemnością informujemy, że wspólnik JWMS – radca prawny dr Marcin Mazgaj – został powołany w skład działającego przy Ministrze Rozwoju Zespołu ds. Prostej Spółki Akcyjnej.

Zadaniem Zespołu będzie opracowanie rekomendacji w zakresie projektu przepisów regulujących Prostą Spółkę Akcyjną. Ma ona w przyszłości stać się nową formą prawną, w której możliwe będzie prowadzenie działalności gospodarczej. Dzięki elastycznej konstrukcji prawnej Prosta Spółka Akcyjna ma docelowo ułatwiać rozwój różnych przedsięwzięć biznesowych, w tym m.in. (ale nie tylko) przedsięwzięć opartych na innowacyjności.

Prelekcja Wspólnika JWMS na ogólnopolskiej konferencji naukowej

12/06/2016

Radca prawny dr Marcin Mazgaj był jednym z prelegentów na ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. “Prawno-ekonomiczne szanse i bariery rozwoju przedsiębiorczości w Polsce”, gdzie wygłosił on referat pt. “Klauzule drag along i tag along oraz inne mechanizmy prawa spółek zabezpieczające interes inwestora w umowach inwestycyjnych”.

Konferencja odbyła się w dniach 10-12 czerwca 2016 roku w Kazimierzu Dolnym i była zorganizowana przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Szczegółowe informacje na temat konferencji dostępne są na poświęconej jej stronie internetowej pod adresem: http://www.wsei.lublin.pl/aktualnosci/konferencje/miedzynarodowa-konferencja-naukowa-prawno-ekonomiczne-szanse-i-bariery-rozwoju-przedsiebiorczosci-w-polsce