EN

Wspólnik JWMS prelegentem na międzynarodowej konferencji naukowej z zakresu prawa spółek

30/05/2016

Wspólnik JWMS – radca prawny dr Marcin Mazgaj – będzie jednym z prelegentów na międzynarodowej konferencji naukowej “Company Law Reform in Central and Eastern Europe: Legal Borrowing, Leapfrogging and Innovating for a Competitive Regulatory Environment”.

Konferencja organizowana jest przez Centre for European Company Law we współpracy z Instytutem Allerhanda i odbędzie się w dniach 9-10 czerwca 2016 r. w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Szczegółowe informacje o konferencji oraz jej program zawarte są na poświęconej jej stronie internetowej (dostępnej tutaj).

JWMS rekrutuje

30/05/2016

Uprzejmie informujemy, że w związku z dynamicznym rozwojem w kancelarii uruchomiona została kolejna rekrutacja na stanowisko Prawnika asystującego. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań oraz oferty pracy zawarte są w ogłoszeniu dostępnym m.in. tutaj oraz w zakładce “Kariera“.

JWMS partnerem konferencji naukowej z zakresu prawa spółek

19/05/2016

JWMS została sponsorem i partnerem merytorycznym Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej “Europejskie prawo spółek i prawo rynku kapitałowego”, organizowanej przez Koło Naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego TBSP UJ. Konferencja odbędzie się w dniu 21 maja 2016 r. w Krakowie (w budynku Collegium Śniadeckiego, na terenie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego), a wykład wprowadzający wygłosi jeden ze wspólników kancelarii – radca prawny dr Marcin Mazgaj. Szczegółowy program konferencji dostępny jest tutaj.

Nowe publikacje z tekstami wspólnika JWMS

29/04/2016

Uprzejmie informujemy, że w ciągu ostatnich tygodni ukazały się dwie nowe publikacje, których współautorem jest wspólnik kancelarii – radca prawny dr Marcin Mazgaj.

Pierwszą z publikacji jest książka “Polityka i praktyka rynków finansowych” pod redakcją dra Wojciecha Rogowskiego, wydana pod auspicjami Instytutu Allerhanda. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Oficyny Allerhanda. Tekst mec. Mazgaja zawarty w publikacji dotyczy prawnych aspektów nadzoru nad kantorami internetowymi.

Drugą publikacją jest monografia pod redakcją dra Jana Mojaka i dr Agnieszki Żywickiej pt. “Sytuacja przedsiębiorcy na tle zmian w prawie publicznym i prywatnym w perspektywie europejskiej”. Zawarty w niej tekst mec. Mazgaja poświęcony jest spółkom zakładanym przy użyciu Internetu. Szczegółowe informacje na temat publikacji dostępne są na stronie internetowej wydawnictwa.

Wspólnik JWMS prelegentem na konferencji z zakresu prawa papierów wartościowych

26/04/2016

Wspólnik JWMS – radca prawny dr Marcin Mazgaj – będzie prelegentem na ogólnopolskiej konferencji pt. “Ewolucja instytucji polskiego prawa papierów wartościowych – w 80-lecie Prawa wekslowego z dnia 28 kwietnia 1936 r.“. Wystąpienie mec. Mazgaja będzie dotyczyło zagadnienia dematerializacji papierów wartościowych.

Konferencja odbędzie się w Lublinie w dniu 28 kwietnia 2016 r. Szczegółowe informacje oraz program konferencji dostępne są na stronie internetowej organizatora.

Wystąpienie Wspólnika JWMS na ogólnopolskiej konferencji naukowej

20/04/2016

W dniu 20 kwietnia 2016 r. Wspólnik JWMS – radca prawny dr Marcin Mazgaj – był jednym z prelegentów na konferencji naukowej “Własność w systemie prawa“, organizowanej przez Instytut Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu wraz ze Stowarzyszeniem Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”. W trakcie konferencji mec. Mazgaj przedstawił wystąpienie na temat: “Tzw. ukryta własność akcji na tle zjawiska obejścia statutowych ograniczeń rozporządzania akcjami“.

Szczegółowe informacje na temat konferencji dostępne są na stronie internetowej organizatora.

Szkolenie “Umowy w IT” w Warszawie

08/02/2016

W dniach 12-13 lutego 2016 r. wspólnicy JWMS – mec. Tomasz Wiese i mec. Mateusz Staszek – będą prelegentami na kolejnym szkoleniu z serii “Umowy w IT”, organizowanym przez Instytut Allerhanda we współpracy z JWMS oraz Instytutem Nauk Informatycznych i Matematycznych z zastosowaniem w Ekonomii. Szczegółowe informacje na temat szkolenia zawarte są w broszurze informacyjnej dostępnej tutaj: http://kongresy.allerhand.pl/training/wp-content/uploads/sites/5/2016/01/Szkolenie-Umowy-w-IT-Folder1.pdf

Kancelaria JWMS po raz kolejny partnerem szkolenia organizowanego przez Instytut Allerhanda

06/12/2015

Już drugi raz wspólnicy w kancelarii JWMS – mec. Mateusz Staszek i mec. Tomasz Wiese wraz z ekspertem z Fundacji INIME poprowadzą dwudniowe szkolenie dotyczące Umów w IT organizowane przez Instytut Allerhanda. Tym razem szkolenie odbędzie się w dniach 11-12 grudnia 2015 r. w siedzibie Instytutu przy pl. Sikorskiego 2/7.

Więcej informacji, w tym program szkolenia i rejestracja, na stronie: www.training.allerhand.pl