Zapowiedziane zmiany przepisów podatkowych – leasing

On 06/07/2018 by admin in Blog

Ministerstwo Finansów ogłosiło plany zmiany przepisów – w sprawie dotyczących podatków dochodowych. Większość z nich można ocenić pozytywnie. Kontrowersje wśród niektórych wzbudzają zmiany dotyczące leasingu.

Ministerstwo Finansów ogłosiło plany zmiany przepisów – w sprawie dotyczących podatków dochodowych. Większość z nich można ocenić pozytywnie.

Oczywiście z oceną pomysłów najlepiej poczekać, aż pojawią się projekty ustaw (warto przypomnieć „kwiatki”, które pojawiły się w zmianach ustaw od 1 stycznia 2018 r.).

Wśród zapowiedzi dość istotna jest planowana zmiana dotycząca zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków na nabycie samochodów osobowych.

Maksymalną kwotą, jaką będzie można zaliczyć do kosztów w związku z nabyciem samochodu, będzie 150.000. To znacząca różnica w porównaniu z obecnym limitem wynoszącym 20.000,00 euro.

Co jednak istotne, wskazany wyżej limit kosztów ma obowiązywać, gdy auto jest wzięte w leasing – będzie to maksymalna wartość rat leasingowych, jakie będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

Obecnie dość absurdalne regulacje powodują, że leasing daje możliwość rozliczenia znacznie większych kosztów uzyskania przychodu przy nabyciu samochodów (a więc ostatecznie zapłatę niższego podatku) niż nabycie samochodu na kredyt lub „za gotówkę” (bez finansowania zewnętrznego).

Jeżeli zmiany wejdą w życie, oznaczać to będzie, że leasing straci częściowo swój atut podatkowy przy nabyciu droższych samochodów.

O formie finansowania nabycia samochodu (środki własne/kredyt/leasing) będą więc decydować względy ekonomiczne (dostęp gotówki, koszty finansowania), a nie skutek podatkowy.

Co więcej, niezależnie od formy finansowania, do kosztów będzie można zaliczyć tylko 50% wydatków związanych z nabyciem samochodu (odpisów amortyzacyjnych lub rat leasingowych), jeżeli samochód wykorzystywany będzie również na cele prywatne.