EN


Umowy

Dobre rozwiązania. Tylko takie stosujemy w konstruowanych przez nas umowach. Doświadczenie w prawie kontraktów, ścisła współpraca z Klientem i umiejętność słuchania pozwalają nam przewidzieć, jakie będzie dobre rozwiązanie w danej sytuacji.

Tworzymy od podstaw umowy w bardzo szerokim zakresie. Nasza znajomość specyfiki branży budowlanej, transportowej, paliwowej, spożywczej, mediów, nowych technologii i e-commerce jest niezastąpiona przy konstruowaniu efektywnych kontraktów.

Potrafimy przy tym wyważyć w umowie bezpieczeństwo i funkcjonalność. Proponowane przez nas sposoby zabezpieczenia kontraktu dostosowujemy do jego natury, tak by nie okazały się one zbyt kosztowne lub niefunkcjonalne. Stopień zabezpieczeń zależy również od wyniku, wykonywanego na życzenie Klienta, audytu prawnego u potencjalnego kontrahenta, mającego na celu weryfikację jego wypłacalności i możliwości realizacji zamierzonego przedsięwzięcia.

Tworzymy ramy dla udanej współpracy w biznesie.

W ramach praktyki prawa umów:

  • negocjujemy i przygotowujemy kontrakty handlowe, a także umowy o pracę lub cywilnoprawne stanowiące podstawę zatrudnienia osób w przedsiębiorstwie Klienta;
  • sprawdzamy umowy już obowiązujące, wprowadzamy konieczne zmiany i oceniamy ryzyko wynikające z tych umów;
  • weryfikujemy stan prawny aktywów stanowiących przedmiot planowanej transakcji oraz sytuację prawną przyszłego kontrahenta (czynimy to – w zależności od życzenia Klienta – bądź bazując na informacjach przekazywanych przez kontrahenta, bądź osobiście weryfikując dokumenty źródłowe w odpowiednim zakresie);
  • zapewniamy spełnienie wymogów formalnych umowy (asystując Klientowi u notariusza lub w trakcie licytacji publicznej, bądź aukcji).