EN


Spory sądowe i arbitraż

Profesjonalne wsparcie daje naszym Klientom przewagę. Posiadamy bogate doświadczenie zbudowane w toku dotychczasowej praktyki, poparte zarówno prestiżowymi wyróżnieniami (m.in. czołowa lokata w Konkursie Arbitrażowym Lewiatan przy Sądzie Arbitrażowym PKPP Lewiatan), jak i członkostwem w wyspecjalizowanych organizacjach. Doświadczenie to, wespół z nieustannym poszerzaniem i rozwojem naszych kompetencji, gwarantuje, że każda, nawet najbardziej skomplikowana sprawa, prowadzona jest z zachowaniem najwyższych standardów.

Wspieramy naszych Klientów na wszystkich etapach postępowania spornego. Oceniamy ryzyko zaistnienia sporu i opracowujemy długofalowe strategie procesowe. Zastępujemy Klientów przed właściwymi sądami i organami oraz egzekwujemy zapadłe rozstrzygnięcia.

Zapewniamy profesjonalną reprezentację przed organami administracji publicznej, sądami powszechnymi i administracyjnymi, przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz Trybunałem Konstytucyjnym. Występujemy w imieniu naszych Klientów również w postępowaniach arbitrażowych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych.

Pozostajemy przy tym świadomi, iż nie zawsze spór sądowy jest idealnym rozwiązaniem – gdy wymaga tego interes naszego Klienta, prowadzimy negocjacje i doradzamy przy ugodowym rozwiązywaniu sporów.

Satysfakcja Klienta jest naszym zwycięstwem.

W ramach praktyki rozwiązywania sporów m.in.:

  • oceniamy ryzyko wystąpienia sporów w przyszłości oraz analizujemy ryzyko prowadzenia takich sporów;
  • przygotowujemy strategie procesowe;
  • sporządzamy pisma procesowe oraz wszelkie inne dokumenty potrzebne przed i w toku sporu;
  • reprezentujemy Klientów przed organami administracji publicznej, sądami powszechnymi i administracyjnymi, przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Konstytucyjnym oraz organami egzekucyjnymi i sądami arbitrażowymi;