EN


Audyty prawne

Pewność i bezpieczeństwo. Wiemy, że przede wszystkim tego oczekują nasi Klienci przy uzgadnianiu transakcji. Naszą rolą jest te transakcje perfekcyjnie przygotować i sprawić, by Klient jeszcze przed podpisaniem umowy doskonale wiedział jakie wiążą się z nią korzyści i ryzyka.

Podejmujemy się prowadzenia audytów prawnych w bardzo szerokim zakresie. Prowadzimy due dilligence spółek przy transakcjach fuzji i przejęć. Poddajemy analizie przedsiębiorstwa przy audytach prowadzonych na potrzeby transakcji joint-venture. Realizujemy due dilligence nieruchomości przy ich nabywaniu. Wykorzystując różnorodność specjalizacji członków naszego zespołu, dbamy o to, by żaden szczegół nie umknął uwadze naszego Klienta. Informacje przekazujemy zawsze w sposób jednoznaczny i precyzyjny, pozbawiony prawniczej pompatyczności. Czynimy tak, ponieważ naszym priorytetem zawsze jest to, by nasi Klienci czuli się pewnie i bezpiecznie.

Tworzymy podwaliny pod transakcje, dzięki którym nasi Klienci zmieniają świat.

Świadcząc usługi z zakresu audytów prawnych m.in.:

  • przeprowadzamy due dilligence spółek i przedsiębiorstw (w szczególności na potrzeby fuzji i przejęć, umów joint-venture oraz innych umów inwestycyjnych) oraz nieruchomości (w szczególności na potrzeby transakcji nabycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego) bądź innego mienia;
  • weryfikujemy stan prawny aktywów stanowiących przedmiot planowanej transakcji oraz sytuację prawną przyszłego kontrahenta (czynimy to – w zależności od życzenia Klienta – bądź bazując na informacjach przekazywanych przez kontrahenta, bądź osobiście weryfikując dokumenty źródłowe w najszerszym możliwym zakresie);
  • przeprowadzamy audyty prawne z zakresu prawa pracy i ochrony danych osobowych oraz audyty polegające na kompleksowej analizie i weryfikacji umów stosowanych przez Klienta;
  • przygotowujemy – w zależności od życzeń Klienta – krótkie, precyzyjne informacje lub szczegółowe, wieloaspektowe i kompleksowe raporty z przeprowadzonego audytu;
  • wykonujemy przeglądy prawno-podatkowe mające na celu weryfikację prawidłowości rozliczeń podatkowych Klienta (m.in. w zakresie podatków dochodowych, VAT oraz podatku od nieruchomości.