EN


Zakładanie spółek z Kancelarią JWMS – wygodne i bezpieczne rozwiązanie

Czytelne zasady funkcjonowania i jasna strategia. Wiemy, jak istotne są te czynniki dla harmonijnego rozwoju przedsiębiorstw. Umacniając ów rozwój, zapewniamy naszym Klientom wsparcie w każdej fazie realizowanych przedsięwzięć.

Dla wielu przedsiębiorców, kwestie związane z zakładaniem spółek stanowią dodatkowy wysiłek, powodujący stratę czasu, który mogliby poświęcić na prowadzenie biznesu. Jako kancelaria starannie opracowujemy struktury planowanego zamierzenia, a następnie wdrażamy ustalony z Klientem plan działania. Począwszy od rejestracji spółki, aż po jej rozkwit i ekspansję.

Myślisz o zakładaniu spółki zoo, komandytowej czy jawnej? Niezależnie, na którą się zdecydujesz, przeprowadzimy Cię przez wszystkie formalności. Tworzymy – w zależności od potrzeb – zarówno pojedyncze podmioty, jak i skomplikowane struktury holdingowe. Prowadzimy bieżącą obsługę korporacyjną, zapewniając dochowanie najwyższych standardów w działaniach obsługiwanych spółek. Przygotowujemy i realizujemy wszelkiego rodzaju restrukturyzacje (w tym w szczególności fuzje i przejęcia), dostosowując spółki naszych klientów do zmieniającej się rzeczywistości. Koszty założenia spółki są różne w zależności od tego na jaki rodzaj spółki klient się decyduje. Spółka zoo, komandytowa, jawna – każda ma swoje wady i zalety. W JWMS pomagamy wybrać formę prawną dostosowaną do prowadzonej działalności.

Jesteśmy przy tym świadomi, że uczestnictwo w spółce przynosi korzyści, ale może również być źródłem konfliktów. W tych ostatnich sytuacjach wspieramy naszych Klientów, wykorzystując posiadane rozległe doświadczenie w prowadzeniu sporów korporacyjnych.

Nasza praktyka prawa spółek jest silnie podbudowana posiadanym doświadczeniem naukowym oraz publikacjami z tej dziedziny. Posiadamy doświadczenie w zakładaniu spółek i oddziałów dla podmiotów zagranicznych, a także wspieraniu przy zakładaniu spółek poza Polską.

Tworzymy struktury, dzięki którym nasi Klienci kreują przyszłość.

Praktyka prawa spółek naszej kancelarii obejmuje m.in.:

  • doradztwo w doborze optymalnej formy prawnej dla prowadzonej działalności oraz optymalizujemy struktury holdingowe;
  • zakładanie spółek osobowych (jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych),
  • zakładanie spółek kapitałowych (z o.o. i akcyjnych), w tym pomoc przy zakładaniu spółek za pomocą internetu,
  • rejestracja oddziałów i przedstawicielstwa dla inwestorów zagranicznych,
  • bieżąca obsługa korporacyjna (m.in. obsługa zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń, obsługa rejestracji w KRS, przygotowywanie dokumentacji korporacyjnej);
  • przeprowadzanie procedur due dilligence na potrzeby planowanych transakcji;
  • wsparcie przy pozyskiwaniu kapitału;
  • obsługa wszelkiego rodzaju restrukturyzacji spółek (fuzje i przejęcia, podziały, przekształcenia);
  • obsługujemy spory korporacyjne.

Zakładanie spółek powierz profesjonalistom. Nasze usługi świadczymy zarówno w Krakowie, mieście naszej siedziby, jak i innych miastach kraju. Zapraszamy do współpracy.