EN


Ochrona danych osobowych w firmie z kancelarią JWMS

Trudno wyobrazić sobie dziś przedsiębiorcę, który nie przetwarza danych osobowych. Każda czynność na danych osobowych, nawet samo ich przechowywanie, oznacza konieczność spełnienia wielu obowiązków prawnych i technicznych. Kancelaria JWMS, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, oferuje kompleksowe i specjalistyczne usługi z zakresu ochrony danych osobowych w firmie.

Przechowywanie danych osobowych w firmie

Dziś, szczególne znaczenie ma przetwarzanie danych osobowych przez przedsiębiorców i firmy działające w branży e-commerce (np. serwisy internetowe, sklepy internetowe, kantory internetowe) oraz przedsiębiorców stawiających na nowoczesne techniki marketingu internetowego (newsletter, mailing). Taki model działania zakłada przy tym często korzystanie z szeregu podwykonawców przetwarzających dane osobowe zbierane przez przedsiębiorcę. Przykładem może być hosting sklepu internetowego, lub korzystanie z usług zewnętrznego podmiotu zajmującego się mailingiem lub kampaniami SMS. Dlatego też niezwykle ważna staje się precyzyjna ochrona danych osobowych w firmie w tym specjalistyczne audyty wewnętrzne.

Nawet jednak przedsiębiorcy, którzy nie opierają swojej działalności na nowoczesnych środkach komunikacji, przetwarzają dane osobowe w wielu sytuacjach.

Zakres naszych usług

Od lat świadczymy więc dla naszych Klientów usługi, pozwalające na wdrożenie sprawdzonych rozwiązań w zakresie ochrony danych osobowych w firmie. Rozwiązania te doskonale uzupełniają się ze stworzonymi przez nas instrukcjami, regulaminami i umowami.

W ramach praktyki ochrony danych osobowych w firmach naszych klientów oferujemy:

  • audyty prawne przedsiębiorstw i serwisów internetowych, pod kątem zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych;
  • zgłoszenia zbiorów danych osobowych do rejestru prowadzonego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO);
  • przygotowanie dokumentacji przetwarzania danych osobowych wymaganej prawem (polityka bezpieczeństwa oraz instrukcja zarządzania systemem informatycznym, a także ewidencja upoważnień do dostępu do danych osobowych);
  • szkolenia dla personelu z zakresu zasad ochrony danych osobowych w firmie;
  • prowadzenie sporów i negocjacji w sprawach niezgodnego z przepisami przetwarzania danych osobowych;
  • tworzenie oraz negocjowanie umów i innych dokumentów dotyczących danych osobowych (powierzenie danych osobowych do przetwarzania, udostępnienie danych osobowych, upoważnienie do przetwarzania danych osobowych).

Zapraszamy do współpracy i do kontaktu z naszą Kancelarią mieszczącą się w Krakowie przy ul. Emaus 7/6.