EN


Poszukujesz prawnika, specjalisty od prawa nieruchomości i prawa budowlanego w Krakowie?

Nasi Klienci dokonują wielkich rzeczy. My, wspomagając Ich w budowaniu sukcesu, świadczymy pomoc prawną na wielu obszarach. Jednym z podstawowych pól naszej specjalizacji jest konsulting w ramach praktyki prawa nieruchomości i inwestycji budowlanych. Zatrudnieni w Kancelarii JWMS prawnicy specjalizują się zarówno w prawie budowlanym, jak i w szerzej pojętym prawie nieruchomości.

Prawo nieruchomości – zakres usług

Prowadzimy obsługę prawną na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego. Od audytu stanu prawnego nieruchomości po przystąpienie do użytkowania. Od rozpoczęcia inwestycji po jej komercjalizację.

Negocjujemy zasady nabycia nieruchomości. Pomagamy w uzyskiwaniu niezbędnych decyzji administracyjnych. Doradzamy przy uzyskiwaniu finansowania inwestycji oraz przy ustanawianiu zabezpieczeń transakcji. Pomagamy w uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości, gdy nie jest dostatecznie jasny. Reprezentując inwestorów, generalnych wykonawców lub podwykonawców, negocjujemy korzystne dla nich zasady prowadzenia i rozliczania robót budowlanych. Prowadzimy kompleksową obsługę prawną procesu sprzedaży lub wynajmu nieruchomości. Ponadto również w imieniu najemców chętnie negocjujemy umowy najmu zawierane z wielkopowierzchniowymi sieciami handlowymi.

Podejmujemy się reprezentacji we wszelkiego rodzaju sporach dotyczących nieruchomości, w tym w szczególności w procesach odszkodowawczych, postępowaniach reprywatyzacyjnych, sprawach o ustanowienie służebności czy sprawach o zniesienie współwłasności. Nasi prawnicy z praktyki prawa nieruchomości, nabyli bowiem znaczące doświadczenie, wielokrotnie prowadząc tego typu spory. Owo doświadczenie w obrębie praktyki prawa nieruchomości i inwestycji budowlanych zdobywaliśmy przy świadczeniu pomocy prawnej deweloperom, centrom handlowym, przedsiębiorstwom budowlanym, ale też klientom indywidualnym.

Budując bezpieczeństwo prawne naszych Klientów, kładziemy kamień węgielny pod Ich sukces.

W ramach praktyki prawa nieruchomości i inwestycji budowlanych m.in.:

  • przeprowadzamy audyty prawne nieruchomości;
  • zapewniamy kompleksową obsługę transakcji mających za przedmiot nieruchomości (m.in. przygotowujemy i negocjujemy umowy sprzedaży nieruchomości, jak również umowy najmu i dzierżawy);
  • prowadzimy kompleksową obsługę prawną procesu inwestycyjnego, w tym w szczególności:
   •  wspomagamy Klientów w pozyskiwaniu niezbędnych decyzji administracyjnych (m.in. sprawy ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz sprawy pozwoleń na budowę) oraz wymaganych opinii i uzgodnień;
   •  zapewniamy obsługę prawną w zakresie finansowania inwestycji oraz zabezpieczania transakcji;
   •  przygotowujemy i negocjujemy umowy związane z prowadzeniem procesu budowlanego;

– zapewniamy obsługę prawną procesu sprzedaży lub komercjalizacji inwestycji

 • reprezentujemy Klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowych związanych z nieruchomościami (np. procesy odszkodowawcze, postępowania dotyczące wywłaszczenia, zniesienia współwłasności lub zasiedzenia, sprawy o ustanowienie służebności, sprawy o stwierdzenie nieważności planów zagospodarowania przestrzennego, postępowania w przedmiocie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, sprawy rent planistycznych, sprawy opłat adiacenckich).

Zastanawiasz się jak nasz prawnik może Ci pomóc? Nieruchomości i prawo budowlane to obszary, które warto powierzyć specjalistom. Za JWMS przemawiają doświadczenie i zadowoleni klienci. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług oraz do kontaktu telefonicznego, mailowego lub odwiedzin naszej siedziby mieszczącej się w Krakowie przy ul. Emaus 7/6.