EN


Doświadczenie

Doświadczenie to najważniejszy kapitał JWMS. Jego zdobycie wymaga czasu i pracy. Doświadczenie procentuje w kontaktach z Klientami, którzy darzą JWMS zaufaniem.

Lata pracy nauczyły nas, że nie ma dwóch takich samych spraw. Każdy przypadek traktujemy z należną uwagą, wystrzegając się utartych schematów i mechanicznego powtarzania wzorca. Pozwala nam to widzieć szanse tam, gdzie z pozoru ich nie ma, a także mieć pewność, że nie przeoczymy zagrożeń widocznych dopiero po głębszej analizie.

Wspólnicy JWMS specjalizują się w różnych, uzupełniających się zakresach. Dzięki temu możemy kompetentnie i odpowiedzialnie doradzać Klientom w niemal każdej sprawie. Nasze doświadczenie jest oparte na solidnej akademickiej podbudowie, która zaowocowała m.in. szeregiem publikacji naukowych naszego autorstwa. Kariera uniwersytecka gwarantuje, że również od strony teoretycznej spełniamy najwyższe standardy zawodowe.

Doświadczenie zawodowe wspólników JWMS obejmuje m.in.:

 • obsługę prawną skomplikowanych sporów korporacyjnych
 • obsługę prawną dużych inwestycji budowlanych;
 • obsługę prawną komercjalizacji sieci centrów handlowych;
 • tworzenie propozycji restrukturyzacji niewypłacalnych przedsiębiorstw budowlanych, chroniącej przed ich likwidacją w postępowaniu upadłościowym;
 • reprezentację przedsiębiorców w skomplikowanych sporach z zakresu ochrony dóbr osobistych, prawa pracy, mobbingu, molestowania seksualnego, w sporach korporacyjnych, jak również w sprawach karnych;
 • doradztwo w zakresie prawnych aspektów zagospodarowania i zarządzania nieruchomościami;
 • pomoc prawną dla przedsiębiorstw typu z branży IT oraz e-commerce, obejmującą aspekty ochrony danych osobowych, prawa autorskiego i świadczenia usług drogą elektroniczną;
 • prowadzenie złożonych windykacji w wypadkach ukrywania majątku przez dłużników;
 • szkolenia dla przedsiębiorców, kadry menedżerskiej i pracowników z zakresu prawa pracy (mobbing, zagadnienia ustalenia istnienia stosunku pracy, zatrudnianie członków zarządów w spółkach kapitałowych), ochrony danych osobowych, prawa własności intelektualnej, prawa spółek i prawa karnego gospodarczego.

Wspólnicy JWMS zdobywali doświadczenie zawodowe przy świadczeniu pomocy prawnej dla podmiotów takich jak:

 • duża sieć centrów handlowych;
 • jeden z największych w Polsce koncernów paliwowych;
 • kilka spółek z branży deweloperskiej;
 • jedna z największych w Polsce spółek z branży chemicznej;
 • wiodący podmiot z sektora mediów;
 • jedna z największych w Polsce uczelni technicznych.