NSA: autoresponder to potwierdzenie otrzymania korekty

On 29/04/2019 by admin in Blog

Naczelny Sąd Administracyjny wydał ważny wyrok w sprawie korekt faktur, po tym jako podatniczka odwołała się od negatywnej dla niej interpretacji podatkowej.

Warunkiem rozliczenia VAT z korekty jest potwierdzenie otrzymania jej przez drugą stronę umowy. Organy podatkowe rygorystycznie podchodzą do tego wymogu – tak, by ograniczyć możliwości odzyskania VAT z korekty.

Znanym problemem była walka podatników o prawo do odliczenia VAT, gdy nie ma możliwości uzyskania potwierdzenia, jeśli kontrahent pozostaje bierny.

Sprawę rozstrzygnął Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dając prawo do rozliczenia korekty VAT, gdy wystawca dokona należytej staranności w doręczeniu korekty i posiada na to dowody.

W sprawie rozstrzygniętej ostatecznie przez NSA padło pytanie o autoresponder. Podatniczka uważała, że za „potwierdzenie” otrzymania korekty można uznać otrzymanie automatycznej odpowiedzi od odbiorcy (autorespondera).

Organy podatkowe, jak można się spodziewać, miały inne zdanie – uznały, że otrzymanie autorespondera to nie potwierdzenie, ponieważ jest on wysłany automatycznie. Nie daje więc pewności, że korekta dotarła do drugiej strony w sposób, który pozwala na zapoznanie się z nią (a więc i zobowiązuje do uwzględnienia jej w rozliczeniach).

Gdy sprawa trafiła do NSA, sąd uznał, że autoresponder stanowi już potwierdzenie otrzymania. Nie trzeba więc wysłania maila, gdy otrzyma się automatyczną wiadomość, uważać jedynie za „dochowanie należytej staranności”, ale można uznać, że doszło do właściwego otrzymania potwierdzenia otrzymania korekty.

Oczywiście fakt, że sprawa trafiła do NSA oznacza, że organy podatkowe mają inne zdanie. Biorąc pod uwagę to, jak istotne jest prawo do rozliczenia VAT, lepiej to stanowisko wykorzystywać jedynie w razie konieczności, a najlepiej wcześniej uzyskać interpretację indywidualną (co zapewne wymagać będzie odwołania do sądu).

Autor: Jan Marczyński, radca prawny