EN


dr Marcin Mazgaj

BIO

Radca prawny, doktor nauk prawnych ze specjalnością w prawie handlowym, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jest adiunktem w Instytucie Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

Od 2016 roku jest członkiem powołanego przez Ministra Rozwoju eksperckiego Zespołu do opracowania rekomendacji w zakresie projektu przepisów regulujących prostą spółkę akcyjną (tj. Zespołu przygotowującego projekt przepisów wprowadzających do polskiego prawa nowy typ spółki – tzw. prostą spółkę akcyjną).

Ukończył również studia na kierunku Finanse i rachunkowość (prowadzone przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie oraz Szkołę Prawa Amerykańskiego prowadzoną przez wykładowców waszyngtońskiego Catholic University of America – Columbus School of Law.

Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej dużych i średnich przedsiębiorstw, nabyte przy obsłudze spółek z branży paliwowej, sieci centrów handlowych, jak również kilku znaczących deweloperów. Przez okres kilku lat pracował w jednej z największych krakowskich kancelarii.
W 2013 roku obronił przygotowaną w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego WPiA UJ rozprawę doktorską z zakresu prawa spółek handlowych pt. „Współczesny reżim prawny kapitału zakładowego a alternatywne modele struktury majątkowej spółek kapitałowych”.

Łącznie przez okres kilku miesięcy przebywał na zagranicznych wyjazdach naukowych, w tym na jednej z wiodących niemieckich uczelni prawniczych – Bucerius Law School w Hamburgu. Autor szeregu publikacji naukowych w prestiżowych czasopismach oraz laureat licznych konkursów i stypendiów.

Prywatnie narciarz oraz pasjonat podróży i nowych technologii.

SPECJALIZACJA

Prawo spółek
Umowy
Prawo nieruchomości
Spory i arbitraż

JĘZYKI OBCE

Angielski

CZŁONKOSTWO

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach, Young Arbitration Practitioners in Poland (YAPP)

KONTAKT

m.mazgaj[at]jwms.pl